Extra bolagsstämma i Framfab

Extra bolagsstämma i Framfab Vid extra bolagsstämma i Framtidsfabriken AB fattades följande beslut: - 40 miljoner kronor satsas i Framfab Innovation AB - Framtidsfabriken AB lanserar nytt teckningsoptionsprogram till anställda - Styrelsen bemyndigandes att nyemittera aktier i syfte att möjliggöra förvärv 40 miljoner kronor satsas i dotterbolaget Framfab Innovation AB, ett bolag som ska ta tillvara affärsidéer från Framfab - affärsidéer som ligger utanför konsultrörelsen, från Framfabs anställda, kunder eller från marknaden. Personalen erbjuds att teckna upp till 5 procent av aktierna i Framfab Innovation AB. Framfabs anställda erbjuds vidare teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den föreslagna nyemissionen innebär att högst sammanlagt 1 000 000 aktier kan tillkomma. Detta kan ge en maximal utspädning om cirka 7 procent av antalet aktier och röster vid full teckning med hänsyn tagen till tidigare teckningsoptionsprogram samt bemyndigande. Bolagsstämman gav även styrelsen ett bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt nyemittera sammanlagt högst 1 500 000 aktier för att möjliggöra ytterligare företagsförvärv. Johan Haeggman, Finanschef Framtidsfabriken 08-545 258 00, johan.haeggman@framfab.se, www.framfab.se Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består idag av 590 medarbetare fördelade på 18 kontor lokaliserade i Göteborg, Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Malmö, Paris, Stockholm och Västerås. Framfab är generalentreprenör av Internettjänster till Volvo Car Corporation, Volvo Group, Vattenfall, IKEA och Electrolux. Exempel på andra kunder är AstraZeneca, Ericsson, SAAB-gruppen, Tele Danmark och Unibank. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Kontakt

  • LBI
    . .
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar