Framfab/Guide-affären fullföljs

Framfab/Guide-affären fullföljs Förbehållen för Framfabs offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 1999/2002 utgivna av Guide har uppfyllts. Framfab har därför beslutat att fullfölja erbjudandet. Efter anmälningstidens utgång har aktieägare representerande 97 procent av aktiekapitalet och 98 procent av rösterna i Guide accepterat erbjudandet. - Det är glädjande att vi fått sån tydlig accept för affären från Guides aktieägare. Vi har nu intagit en tätposition i Europa och har ännu större möjligheter att följa våra kunder internationellt på deras viktigaste marknader, säger Jonas Birgersson, VD Framfab. - Vi kommer omedelbart att agera som ett företag för att snabbt möta den kraftigt växande efterfrågan på lösningar för hela värdekedjan. Det finns en oerhörd kraft i att kombinera kunnandet om de nya affärsmöjligheter som Internet ger, med djup teknisk spetskompetens kring nya mobila tjänster som kommer att revolutionera vår vardag, säger Johan de Verdier, VD på Guide och ny VP Swedish Operations på Framfab. Aktier i Framfab kommer att levereras till dem som hittills accepterat erbjudandet omkring den 10 februari 2000, då handeln med de nya aktierna kan börja. Framfab har vidare beslutat att förlänga anmälningsperioden för erbjudandet till och med den 10 februari 2000. De aktieägare i Guide som accepterar erbjudandet under förlängningen erhåller nya aktier i Framfab omkring den 25 februari 2000. Framfab avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier så snart förutsättningar för detta föreligger. För mer information kontakta: Jonas Birgersson, CEO Framfab, 08 - 545 258 00, jonas.birgersson@framfab.se Johan de Verdier, CEO Guide, 070 - 684 00 94, johan@guide.se Ola Kallemur, Press Relations Manager Framfab, 08-545 258 06, 0709-41 21 11, ola.kallemur@framfab.se Niclas Lilja, Manager Investor Relations Framfab, 08-545 258 09, niclas.lilja@framfab.se, www.framfab.se, www.guide.se Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består i dag av drygt 1500 medarbetare, fördelade på 29 kontor lokaliserade i Borås, Göteborg, Köln, Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Malmö, Oslo, Palo Alto, Paris, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Västerås. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Electrolux, Ericsson, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, SAAB-gruppen, Tele Danmark, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar