Framfab inleder tillväxtfas genom samarbetet med SBI samt aviserar ledningsförändringar och strukturkostnader

Framfab inleder tillväxtfas genom samarbetet med SBI samt aviserar ledningsförändringar och strukturkostnader Med tillsammans cirka 1300 medarbetare blir Framfab och SBI Group (USA) en av världens ledande aktörer avseende kommunikation inom digitala media och interaktiva lösningar med förmåga att ge service till globala kunder såväl i Europa som i USA. Framfab genomför en rad åtgärder för att realisera den potential som finns i det nya marknadssamarbetet med SBI Group, Framfabs största ägare. Framfabs extra bolagsstämma godkände affären med SBI Group föregående vecka. Framfab går nu in i nästa skede för att skapa en av världens mest slagkraftiga aktörer avseende kommunikation inom digital media och interaktiva lösningar. För att integrera den förvärvade Londonverksamheten i Framfab och skapa en plattform för samarbetet med SBI Group har styrelsen bland annat beslutat utse Steve Callaghan till koncernchef och vd för Framfab AB med tillträde första januari 2004. Kostnaderna för implementeringen av ledningsförändringarna kommer att tas under årets fjärde kvartal. Framfabs verksamhet i Danmark, England och Sverige är lönsamma. Framfabs holländska verksamhet kommer att arbeta i nära samarbete med den engelska för att tillvarata synergier. Dock har lönsamheten i Tyskland till följd av en fortsatt svag konjunktur försämrats. Kostnadssänkande åtgärder har därför initierats i det tyska bolaget. Åtgärderna berör kontoret i Frechen/Köln. Kostnaderna för strukturförändringar tillsammans med kostnaderna för åtgärderna i det tyska bolaget medför att Framfab kommer att visa förlust för det fjärde kvartalet. Styrelsen har beslutat om följande förändringar i ledningsfunktioner: - Steve Callaghan, vd för Framfab UK, utses till koncernchef och vd för Framfab AB med tillträde första januari 2004. - Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, utses med tillträde från första januari 2004 till vice vd för Framfab AB. - Jesper Andersen, vd för Framfab Danmark ges även rollen som vd för Framfab Sverige med omedelbar verkan. - Thomas Elkan Boisen, utses med omedelbar verkan till koncerncontroller rapporterande till Christian Luiga. - Vår strategi kvarstår med fokus på stora globala internationella företag. Genom Framfabs förvärv har vi redan utökat våra brittiska kundrelationer till Framfabs Europaverksamhet och kommer att fortsätta att arbeta på samma sätt med SBI US kunder i Europa, säger Steve Callaghan, vd för Framfab UK. Anders Ekman lämnar sin befattning som vd och sina styrelseuppdrag den 31 december 2003. - Vi har skärpt och förtydligat Framfabs profil och tjänsteutbud. Vi har skapat ordning och reda genom att förbättra företagets processer och business control. Vi har stärkt företagets situation genom en riktad nyemission till nya större finansiella ägare och fått en ny industriell huvudägare och vi har initierat en försiktig tillväxtfas genom förvärv av delar av Icon Medialabs verksamhet i Danmark och SBI i London. Företaget går in i en ny fas, och det är därför naturligt att vid årsskiftet lämna över stafettpinnen, säger Anders Ekman, vd för Framfab AB. - Anders Ekman har, under besvärliga marknadsförutsättningar, på ett professionellt sätt genomfört för Framfab viktiga strukturella förändringar som skapat förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt, säger Sven Skarendahl, styrelseordförande i Framfab AB. Om Steve Callaghan: Steve har varit vd för SBI:s verksamhet i Storbritannien. Innan Steve kom till SBI ansvarade han för den nordeuropesika verksamheten inom IBM Global Services outsourcing business for the Retail & Distribution Industry Sector. Steve har en BSc Eng (Hons) från Cranfield University. För bilder på Steve Callaghan, Jesper Andersen, Anders Ekman och Christian Luiga kontakta informationschef Tobias Bülow på tobias.bulow@framfab.se. För ytterligare information kontakta: Sven Skarendahl, styrelseordförande, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se Anders Ekman, vd, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se Steve Callaghan, vd, Framfab UK +44 77 71 92 12 10, scallaghan@sbigroup.com Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar