Framfab och Elmia i strategiskt samarbete

Framfab och Elmia i strategiskt samarbete Framfab inleder strategiskt samarbete med mässföretaget Elmia. Framfab kommer som ett första steg att skapa digitala mässtjänster genom ett nytt koncept knutet till Elmias existerande nätplats. Här kan besökare, utställare och leverantörer från hela världen mötas samt få skräddarsydd information för ett bättre och mer effektivt utbyte. För samtliga inblandade parter innebär det ett förlängt mässerbjudande och nya möjligheter till affärer. Det nya konceptet kommer att skapa en ökad närvaro för utställare samt ett nytt sätt att hålla dialogen och tillgängligheten mot besökarna öppen. Utställarnas affärserbjudande kan med hjälp av detta koncept hållas levande även mellan mässtillfällena. För besökarna skapas betydligt bättre tillgänglighet samt informationsmöjligheter kring de olika mässtjänsterna; ett enklare och bättre informationsutbud genom bland annat interaktiva mässkataloger och avancerade sökmöjligheter. Grunden är fortfarande själva mässan där de reella mötena sker och konceptet blir ett komplement och en hjälp som lever dygnet runt, året runt, lätt tillgänglig via Internet, var användaren än befinner sig. - En mässa är i grunden ett forum för att knyta affärskontakter. Ett mässföretag som Elmia har alla möjligheter att vidareutveckla sin verksamhet på Internet. Kombinationen Elmia och Framfab ger unika förutsättningar för att skapa nya affärsmöjligheter för Elmias kunder, säger Peter Ishii, Creative Director, Framfab. - För att leda utvecklingen och ligga i den absoluta framkanten även internationellt krävs en matchande partner som vi nu funnit i Framfab. Tillsammans kommer vi att bygga en helt ny plattform och utveckla internationella kundanpassade tjänster och nya affärsmöjligheter för utställare och besökare, säger Harald Lang, VD Elmia AB. Projektet beräknas lanseras till hösten år 2001. För ytterligare information: Leif Andersson, vice president Corporate Communications FRAMFAB +46 709 41 22 32, leif.andersson@framfab.se Peter Ishii, Creative Director Framfab, + 46 709 41 14 12, peter.ishii@framfab.se Harald Lang, VD Elmia AB, + 46 36 15 21 05, harald.lang@elmia.se Framfab är en global internetkonsult vars affärsidé är att skapa nya affärer för nätverksekonomin genom strategisk rådgivning och digitala tjänster. Framfab skiljer sig från andra stora internetkonsulter genom att skapa värden för våra kunder med separata affärsområden som kompletterar kärnverksamheten Dessa affärsområdet är Boosters, Software och forsknings- och utvecklingscentrat Framfab Labs. Framfab har kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Många välkända globala företag arbetar med Framfab: 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Carlsberg, Electrolux, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, Gore-Tex, Groupe Pernod Ricard, Kelloggs, Packard-Bell, Nike Europe, SAAB, SAS, Viag Interkom, Volvo Car Corporation och AB Volvo. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00530/bit0001.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar