Framfabs extra bolagsstämma

Framfabs extra bolagsstämma På Framfabs extra bolagsstämma den 12 november 2003 fattades följande beslut: - Godkännande av styrelsens beslut av den 21 oktober 2003 om nyemission av högst 95 000 000 aktier, vardera på nominellt 0,10 kronor. De nya aktierna skall kunna tecknas av SBI Scient, Inc. Betalning för tecknade aktier skall ske genom apport av samtliga aktier i SBI and Company UK Limited. - Nyval av Ty D. Mattingly till styrelseledamot. Om Ty D. Mattingly: Ty Mattingly har mer än 25 års erfarenhet av affärsutveckling och byggande av strategiskt viktiga partnerskap. Han var en av grundarna när SBI bildades 1997 och ansvarar idag för corporate development. Ty är en av grundarna till Novonyx, ett internetkonsortium mellan Netscape och Novell. Han är också erfarehnhet från en rad olika ledande befattningar på IBM och Novell. Ty har examen från College of Engineering, Brigham Young University i USA och verkar sedan tidigare också som styrelseledamot i SBI Group Inc., Valtus Inc., Broadweave Networks och Kevin Rollins e-Business Center. För ytterligare information kontakta: Sven Skarendahl, styrelseordförande, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se Anders Ekman, vd, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O- lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar