Framfabs nya optionsprogram

Framfabs nya optionsprogram Teckning av optionsprogram som den extra bolagsstämman beslutat om kommer att ske under perioden den 3 april 2000 till och med den 18 april 2000. Den extra bolagsstämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjuda teckningsoptioner att användas för att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Framtidsfabriken AB upptager för detta ändamål ett räntebärande lån om nominellt högst 100 000 kronor genom emission av högst tio skuldbrev, vardera med 320 000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan därmed komma att ökas med högst 320 000 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 2,2 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Tillsammans med befintliga optionsprogram är motsvarande utspädning cirka 9,5 procent. Teckningskursen ska vara 180 procent av det för varje börsdag framräknade medeltalet av högsta och lägsta betalkurs från den 3 april till den 7 april för företaget på OM Stockholmsbörsen. För mer information kontakta: Niclas Lilja, Investor Relations Manager Framfab, 08 - 545 258 06, 0709 - 41 21 79 niclas.lilja@framfab.se, Ola Kallemur, Press Relations Manager Framfab, 08-545 258 06, 0709-41 21 11, ola.kallemur@framfab.se, www.framfab.se Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består i dag av cirka 1 700 medarbetare, fördelade på 41 kontor lokaliserade i Borås, Göteborg, Halden, Hamburg, Helsingborg, Köln, Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Malmö, Oslo, Palo Alto, Paris, Rom, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Västerås och Växjö. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Electrolux, Ericsson, Expressen, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, le Groupe Pernod Ricard, SAAB-gruppen, Tele Danmark, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00930/bit0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Kontakt

  • LBI
    . .
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar