Stress och utbrändhet först ut när Framfab presenterar hälsosajten Docco

Stress och utbrändhet först ut när Framfab presenterar hälsosajten Docco Idag presenterar Framfab Innovation en bred hälsosatsning på Internet, www.docco.com, vars tjänster lanseras under våren 2000. Docco ska fungera som en mötesplats för allmänheten och hälso- och sjukvården, där människor ska få möjlighet att genom kunskap och digitala verktyg bättre ta hand om sin hälsa. I ett första steg lanserar Docco i samarbete med Karolinska Institutets nya stressmottagning ett stresscenter på Internet. - Det finns en enorm möjlighet att med hjälp av Internet, bredband och annan ny teknik komplettera dagens hälso- och sjukvårdsprocesser, säger Anders Lindgren, VD på Docco. Med Docco gör vi hälsovård mer lättillgänglig för alla. Docco har inlett ett samarbete med TelefonAkuten, som från hösten tar över ansvaret för Stockholms Läns Landstings sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ska de båda företagen bland annat utveckla och leverera tjänster för hälso- och sjukvårdsrådgivning, där Internet och telefoni integreras. Tillsammans planerar företagen även att inom kort utveckla tjänster för den internationella marknaden. - Genom att erbjuda en hälsoportal på Internet tillsammans med t ex telefonrådgivning och ett nära samarbete med olika vårdgivare blir Docco ett exempel på en ny företeelse som vi kallar Internet Health Provider (IHP), säger Per Lundquist, vVD och ansvarig för Doccos hälso- och sjukvårdssatsning. - Sjukfrånvaron kostar samhället mer än 100 miljarder kronor per år, påpekar han. Kan vi med Doccos tjänster ge människor och företag bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa finns stora samhällsekonomiska vinster att göra. En av de första tjänsterna som Docco kommer att lansera är ett stresscenter på Internet i samarbete med olika vårdgivare. Karolinska Institutets nya stressmottagning som öppnade i början av veckan är en av de vikiga samarbetspartnerna. - Behandling och prevention av stressrelaterade åkommor är en av vår tids viktigaste frågor. Depression, kroniska smärtor och utbrändhet är exempel på tillstånd som kommer att leda till stora kostnader för samhället. Doccos hälsoportal ligger i linje med målen för vår stressmottagning som lanserades i veckan, säger docent Aleksander Perski och fil dr Giorgio Grossi vid Stressmottagningen på KI. TCOs ordförande Sture Nordh håller med. - Stress och ohälsa håller på att bli ett av våra stora arbetslivsproblem. Vi välkomnar därför Framfabs Docco-initiativ. TCO har en bred facklig erfarenhet av dessa frågor. Vi kommer att gemensamt undersöka möjligheten till fortsatt samarbete, säger Sture Nordh. Även VD på Landstingshälsan Stockholm AB, Conny Axelsson, välkomnar initiativet och påtalar behovet av nya metoder och hjälpmedel för att nå fler individer och samtidigt skapa möjlighet att fokusera resurserna där de behövs. - Att kunna ge hjälp som är behovsanpassad för varje situation kommer att bli en viktig framgångsfaktor framöver, säger han. För att säkerställa kvaliteten arbetar Docco med läkare och specialister inom alla områden. Företaget etablerar också nära samarbeten med patientorganisationer, vårdgivare och marknadsledande företag verksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet. - Nätverkssamarbetet är en viktig del i skapandet av en komplett mötesplats för hälsa, poängterar Anders Lindgren på Docco. Bakom Docco står personer med bred kunskap om affärsutveckling på Internet och den nya nätverksekonomins möjligheter. Företaget rekryterar dessutom personer med stor kunskap och kännedom om hälso- och sjukvården. Docco startade sin verksamhet i december 1999 och drivs som ett självständigt företag, där ägandet fördelas mellan Framfab Innovation och Doccos ledningsgrupp samt PR- och reklamföretaget Hälsobyrån AB. För ytterligare information kontakta: VD Anders Lindgren, Docco. 070-658 85 62, 070-931 88 68, anders.lindgren@docco.com vVD Per Lundquist, Docco. 070-658 78 88, per.lundquist@docco.com VD Olle Leckne, Framfab Innovation, 08-587 487 00, olle.leckne@framfab.se www.framfabinnovation, www.docco.com Framfab innovation erbjuder allt det som behövs för att ta en god idé från första kontakten med entrepenören till vinnare på en marknad. Se www.framfabinnovation.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar