LeasePlan levererar starkt helårsresultat för 2017

LeasePlan, marknadsledande inom operationell leasing, presenterade i veckan ett starkt helårsresultat för 2017 samt en uppdatering av koncernens strategiska aktiviteter för 2018.

LeasePlans resultat för 2017 ökade med 10 procent jämfört med fjolåret och uppgick till 467 miljoner euro. Leasingbilsflottan växte med 5,5 procent till 1,7 miljoner bilar. LeasePlans underliggande nettoresultat uppgick till 532 miljoner euro, vilket är en ökning med 17 procent efter 40 miljoner euro i inkrementella driftskostnader för investeringar i långsiktig tillväxt. Den underliggande avkastningen på eget kapital var 16,7 procent, uppåt 173 bps. Kostnadsbesparingsprogrammet "The Power of One LeasePlan” minskade koncernens kostnader under året med 130 miljoner euro.

- Inom LeasePlan Sverige är vi stolta över att vara en del av en stark och framgångsrik koncern - och visar ett förbättrat resultat för den svenska verksamheten, säger Roelof Hansman, vd på LeasePlan Sverige och fortsätter att kommentera LeasePlan Sveriges mål framåt:

- Vår målsättning är att få våra kunder att senast 2030 ställa om till en modern bilflotta med elbilar eller hybridsmodeller med netto noll CO2-utsläpp. Under resan dit hjälper vi företagen att se över sina totala koldioxidutsläpp och ger råd om hur de ska minskas. Vi förbereder därmed våra kunder inför 1 juli då den nya fordonsskatten Bonus-malus införs.

Strategiska aktiviteter 2018
Under 2018 kommer LeasePlan att introducera sitt nya affärskoncept CarNext.com: En B2C och B2B-digital marknadsplats som gör det möjligt för kunderna att kunna köpa begagnade bilar av hög kvalitet i Europa.

- Som ett första steg i vårt nya koncept CarNext i Sverige öppnar vi, under andra halvåret, en helt ny bilanläggning med begagnade bilar i Upplands Väsby norr om Stockholm. Där kommer vi att sälja högkvalitativa 3–4 år begagnade bilar, säger Roelof Hansman.

Ännu en av LeasePlans strategiska satsningar för 2018 är ”LeasePlan Digital” som går ut på att utveckla företaget till en ledande digital koncern för framtiden.

Målet med koncernens besparingsprogram ”The Power of One LeasePlan” är att kostnader ska minska med 370 miljoner euro före skatt.

- Vi har investerat mycket i den svenska organisationen och har dessutom ett starkt samarbete mellan de nordiska länderna. Vi går nu in i en mycket spännande fas när kundernas behov förändras och teknikutvecklingen går snabbt. Därför kommer vi att fortsätta nyanställa personer som har en bakgrund i branschen, erfarenhet från servicebranschen - och med ett digitalt mindset. Detta för att stärka upp vår svenska organisation ytterligare, säger Roelof Hansman.

Fullständigt pressmeddelande finns bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna: 
Roelof Hansman, vd LeasePlan Sverige
Telefon: 076-866 00 87
E-post: Roelof.Hansman@leaseplan.com

LeasePlan är världsledande inom leasing och vagnparksadministration med en total vagnpark på 1,7 miljoner fordon i över 30 länder. Vår kärnverksamhet handlar om att ta hand om fordonet under hela dess livscykel, vilket innebär allt från inköp, försäkring och underhåll, till försäljning av fordonet efter leasingperiodens slut. Med över 50 års erfarenhet är vi en pålitlig samarbetspartner för våra kunder inom segmenten privat, SME och företag. Vår mission är att tillföra innovativa, hållbara leasinglösningar så att oavsett vem du är eller var du behöver vara så kan du fokusera på What’s next. Läs mer på www.leaseplan.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inom LeasePlan Sverige är vi stolta över att vara en del av en stark och framgångsrik koncern - och visar ett förbättrat resultat för den svenska verksamheten
Roelof Hansman, vd på LeasePlan Sverige