Chefsorganisationen Ledarna ökar med 2,6 procent

Chefsorganisationen Ledarna ökar med 2,6 procent Chefsorganisationen Ledarna var en av de fackliga organisationer som ökade mest förra året. Ledarna har idag 60 916 medlemmar och har därmed fått en nettoökning med 2,6 procent under år 2000. - Det är glädjande att allt fler chefer väljer oss som sin organisation, trots att det är en trend att fackliga organisationer tappar medlemmar. Inte minst är det väldigt roligt att allt fler kvinnliga chefer väljer Ledarna. Under år 2000 utgjorde kvinnorna 19 procent av de nyinkomna medlemmarna, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med år 1999, säger Stina Nordström, informationschef. De nya medlemmarna är chefer på olika nivåer som kommer från en rad olika branscher. Det har inte skett någon dramatisk ökning från exempelvis den krisdrabbade IT-branschen, även om de nya medlemmarna finns representerade där också. - Vi ser snarare att det har skett en ökning i flera olika branscher, där det inte finns någon traditionell facklig struktur, säger Per Hedelin, sälj- och marknadschef. Det finns flera anledningar till förra årets medlemsökning. Under år 2000 har Ledarna marknadsfört sig gentemot chefsmarknaden på olika sätt, vilket har gjort att allt fler chefer som tidigare inte känt till Ledarna nu har lärt känna chefsorganisationen och vad den erbjuder medlemmen. - Genom kampanjverksamhet har vi väckt chefernas nyfikenhet. Ledarna är helt klart ett av de mest intressanta alternativen för chefer, vilket främst beror på att vi lägger fokus på individen och på medlemsnyttan. Under året har allt fler chefer konstaterat att vi erbjuder dem medlemskap i en organisation där det är individens behov som styr, menar Per Hedelin. En annan anledning till att allt fler väljer att gå med i Ledarna är att det finns ett behov bland chefer att vara medlem i en särskild chefsorganisation. - Av tradition har säkert många chefer valt att inte tillhöra en facklig organisation. Men allt fler i chefsställning känner ett behov av att tillhöra en egen organisation som enbart ser till chefens speciella villkor och intressen. Därmed undviker chefer också de intressekonflikter som kan uppkomma om de är medlemmar i samma organisation som sina medarbetare, avslutar Stina Nordström. För ytterligare information: Per Hedelin, sälj- och marknadschef, tel 070-565 78 08 Stina Nordström, informationschef, tel 070-372 07 86 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010219BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010219BIT00840/bit0001.pdf

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Prenumerera

Dokument & länkar