Ledarna får rätt mot Officersförbundet

Ledarna får rätt mot Officersförbundet Officersförbundet har under ett års tid med alla tillgängliga medel försökt förhindra och försvåra för Ledarna att företräda 550 piloter i Svensk Försvarspilotförening. En enig Skiljenämnd ger nu i en viktig skiljedom Ledarna rätt mot Officersförbundet. - Ledarna och Officersförbundet är båda likvärdiga medlemmar i de Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och därför påkallade vi skiljenämndsprövning. Skiljedomen är principiellt viktig för individens rätt att själv få välja vilken facklig organisation han eller hon vill ska bevaka sina egna intressen, säger Björn Bergman, förbundsordförande i Ledarna. Den dominerande principen på svensk arbetsmarknad, både bland fack och arbetsgivare, är att de stora organisationerna delar upp marknaden mellan sig. Därför handlar konflikten inte bara om 550 piloters rättigheter. - Skiljedomen visar att man i framtiden även inom karteller måste följa regler och hederskodex som skyddar individen och minoriteter samt att det är just individens fria val som ska respekteras, säger Björn Bergman. Ledarna företräder chefer både inom näringsliv och offentlig sektor. - Svensk Försvarspilotförening valde oss av fri vilja och det är en viktig princip för Ledarna: Vi vill att medlemmarna själva väljer att komma till oss, säger Björn Bergman. Ledarna har cirka 60 000 chefer som medlemmar och har flera gånger varit indragna i olika former av processer när organisationen har hävdat individens rätt. En av de senaste är tvisten som Officersförbundet drog i gång när 550 försvarspiloter, missnöjda med hur de blev företrädda av sitt gamla förbund, anslöt sig till Ledarna - mer än ett år efter att de lämnat Officersförbundet. För ytterligare information kontakta: Björn Bergman, förbundsordförande, tel 08-598 99 000, 070-590 15 94 Glenn Kjellin, ombudsman, tel 070-558 41 67 Stina Nordström Informationschef stina.nordstrom@ledarna.se Tel. 08-598 99 053 Mobil 070-3720786 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000310BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000310BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Prenumerera

Dokument & länkar