Ledarna inleder samarbete med Webbmentor

Ledarna inleder samarbete med Webbmentor Chefsorganisationen Ledarna har inlett ett samarbete med www.webbmentor.com, som är en ny mötesplats på Internet, där behov möter kompetens - ett smart verktyg i den nya ekonomin. Nu kan medlemmar i Ledarna både anmäla sig som mentorer och adepter för sin professionella och personliga utveckling. Internet/intranät ger helt nya möjligheter för kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan människor och organisationer. På www.webbmentor.com kan medlemmar i Ledarna söka personer med en speciell kompetens och erfarenhet. Båda presenteras anonymt, utan att ange varken ålder eller kön, tills matchningen är accepterad. Ledarna ser behovet för den här typen av tjänster och har därför beslutat att abonnera på www.webbmentor.com, som kommer att länkas till över 60.000 medlemmar. - Mentorskap är en viktig metod för ledarutveckling, där adepter får tillgång till bollplank och stöd. Samtidigt delar den som är mentor med sig av sin erfarenhet och kompetens - på samma gång som han eller hon får möjlighet att reflektera över och växa i sitt ledarskap. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte, säger Kjell Paulson, chef för Utvecklingsstöd på Ledarna. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industrifonden med över 44.000 medlemsföretag och totalt över 1.500.000 anställda är redan abonnenter. På Webbmentor skapas nu en mycket intressant mötesplats för dessa organisationer. Blir det här Sveriges största mötesplats för kompetensförmedling? - I samband med den ökade satsningen på nya små- och medelstora företag i Sverige är det viktigt att företagarna kan få tillgång till extern kompetens. För den enskilde skapas möjligheten att systematiskt besöka och visa upp sig på ett kompetenstorg, där kunskap möter behov, och vice versa. Antingen man är anställd, jobbar i egen regi eller i någon form av nätverk. Oavsett vilken erfarenhet och kompetens man vill erbjuda marknaden, vilken typ av företag man söker, och vilket engagemang man vill erbjuda. Det säger Göran Criborn, en av initiativtagarna till Webbmentor. - Våra erfarenheter från de mentorprogram vi tidigare erbjudit medlemmar visar att det finns stort intresse för en sådan tjänst. Genom att nu kunna erbjuda chefer att mötas som mentor och adept via Ledarnas hemsida, skapar vi en unik chefsservice tillgänglig för alla medlemmar, avslutar Kjell Paulson. För ytterligare information kontakta: Kjell Paulson, chef Utvecklingsstöd Ledarna, tel 08-598 99 000, 070-630 26 20 Göran Criborn, Webbmentor, tel 08-678 83 00 Stina Nordström, informationschef stina.nordstrom@ledarna.se Tel. 08-598 99 053, mobil 070-372 07 86 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000309BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000309BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Prenumerera

Dokument & länkar