Ledarnas kommentar till de avbrutna pensionsförhandlingarna:

Ledarnas kommentar till de avbrutna pensionsförhandlingarna: SAF och PTK slarvar bort möjligheterna till det önskade systemskiftet PTKs stora förhandlingsdelegation sade igår nej till det slutbud som SAF har lämnat. Ledarna kunde inte ställa sig bakom det förslag som lades fram. - SAF och PTK förskönar avtalsförslaget avseende vilka förmåner som framtidens pensionärer inom tjänstemannaområdet skulle få. För vår del är det en självklarhet att vi inte kan acceptera ett nytt avtal som sammantaget innebär sämre villkor för privattjänstemännen än det nuvarande avtalet, säger Ledarnas förbundsordförande Björn Bergman. Följande fick både Ledarna och SIF att säga nej till gårdagens slutbud: Den föreslagna premien på 3,8% är för låg och garanterar inte motsvarande pensionsnivåer som idag. Övergångsbestämmelserna gör grupperna födda mellan 1941-71 mer eller mindre till förlorare i förhållande till nuvarande avtal. Dessutom innehåller avtalet ingen uppräkning av ITPK-nivån. Kvalitetssäkringen av lokalt träffade överenskommelser garanteras inte. Inte heller skyddet för den enskilde tjänstemannens rätt att stå kvar i nuvarande system. Slutbetalning av pensionspremien vid 62 års ålder skulle försvinna. Förslaget ger också otillfredsställande lösningar vad gäller sjukpension och föräldraledighet. - SAF och PTK har uppenbarligen inte varit tillräckligt engagerade vad gäller att få igenom ett nytt avtal och de är inte varit lyhörda nog för att presentera ett förslag av tillräckligt hög kvalitet. Genom slutbudet har de slarvat bort möjligheten till det önskade systemskiftet. Förslaget upplever vi på Ledarna som ofärdigt. Gårdagens nej till SAFs slutbud innebär att nuvarande avtal gäller tills vidare, vilket i det stora hela är ett bra avtal för privattjänstemännen. Vi vill också fortsätta samarbetet med SIF i pensionsfrågan, avslutar Björn Bergman För ytterligare information kontakta: Björn Bergman, tel 070-590 15 94 Ledarna: tel 08-598 99 000, fax 08-598 99 010, www.ledarna.se Informationschef: Stina Nordström, tel 08-598 99 053, 070-372 07 86 Ledarna är en fristående organisation för chefer och andra med ansvarspositioner i företag och förvaltningar. Vår verksamhetsidé är att erbjuda chefer och andra med ledande uppdrag att välja vår gemenskap för att tillgodose behov av personlig konkurrenskraft för framgång. Vi förhandlar, tecknar avtal och erbjuder trygghetslösningar på ett 70-tal arbetsgivarområden inom såväl privat som offentlig sektor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Prenumerera

Dokument & länkar