Unga ratar chefsjobb inom offentlig sektor

Var vill morgondagens chefer arbeta? En färsk undersökning från Synovate gjord på uppdrag av Ledarna visar att sex av tio unga kan tänka sig ett uppdrag som chef – men bara 15 procent av framtidens ledare ser den offentliga sektorn som sitt förstahandsalternativ. Undersökningen stärker bilden av en sektor som riskerar att dräneras på chefskompetens när cheferna i 40-talistgenerationen blir avtackade och går i pension.

Ledarnas undersökning genomfördes i samband med Chefsbarometern och visar att sex av tio unga kan tänka sig ett uppdrag som chef (62 procent). Men majoriteten vill helst arbeta inom den privata sektorn (55 procent). Bara 15 procent bland de unga har offentlig sektor som sitt förstahandsval.

– Det är glädjande att det finns ett så stort intresse bland dagens unga för chefskapet, men oroande att så få tilltalas av att jobba inom offentlig sektor, säger Annika Elias, Ledarnas förbundsordförande.

– Resultatet borde fungera som en varningsklocka. Om offentlig sektor ska kunna attrahera duktiga ledare i framtiden måste de erbjuda bättre förutsättningar till sina chefer, säger Annika Elias.

Det är framförallt de unga männen som ratar den offentliga sektorn och föredrar den privata. Av de tillfrågade männen uppger 64 procent att de har den privata sektorn som förstahandsval. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 46 procent.

Undersökningen visar dessutom att ungdomarna i åldersgruppen 16-24 generellt är mer positiva till chefsjobb. Så många som två av tre ungdomar mellan 16 till 24 år uppger att de kan tänka sig ett uppdrag som chef.

Om undersökningen

Synovate har på uppdrag av Ledarna genomfört en undersökning bland unga om att bli chef. Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten, 16-35 år. Sammanlagt genomfördes 525 telefonintervjuer mellan den 12 till 24 september 2007

Kontaktuppgifter

Freja Annamatz, pressekreterare, 070- 685 14 60,

freja.annamatz@ledarna.se

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 84 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Prenumerera

Dokument & länkar