Ledarnas och Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassor utreder samgående

Styrelserna för arbetslöshetskassorna har beslutat att utreda förutsättningarna för ett samgående. Bakgrunden är de stora förändringar som arbetslöshetskassorna för närvarande genomgår. Kassorna menar att den negativa medlemstrenden ska hejdas och att man ska lägga grunden för en offensiv rekrytering i framtiden.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och styrelserna kommer före årsskiftet att besluta om man ska föreslå kassornas föreningsstämmor att fullfölja ett samgående.

De båda arbetslöshetskassorna har för närvarande omkring 95 000 medlemmar tillsammans.

Ytterligare upplysningar lämnas av kassaföreståndarna:

Anna-Greta Gårding, Ledarnas arbetslöshetskassa,
tel. 08-598 99 029 eller 070 – 219 69 10

Erik Boman, Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa,
tel. 08-506 471 01 eller 070-520 09 89

Prenumerera

Dokument & länkar