Ledstiernan bygger Europas ledande Seed och Venture Captial bolag inom TIME-sektorn

Ledstiernan bygger Europas ledande Seed och Venture Captial bolag inom TIME-sektorn, med speciellt fokus på Mobile Communication och föreslår ny styrelse för Ledstiernan. Ledstiernan vidareutvecklar sin strategiska inriktning mot investeringar i mobila kommunikationslösningar inklusive wireless communication och mobilt Internet. Områden som kännetecknas av unik nordisk kompetens med global tillväxtpotential. Hälften av Seed och Venture Capital bolaget Ledstiernans investeringar har gjorts och kommer att göras inom dessa snabba tillväxtområden. Investeringar inom Internet fortsätter som tidigare. Ledstiernans dokumenterade goda track-record och kompetens är grunden för en investeringsmodell med stora ägarandelar i respektive portföljbolag, ett nära och aktivt stöd för entreprenörerna, uthållighet och finansiell kreativitet. Bolagsstämman i The Empire (namnändras till Ledstiernan) den 11 april kommer att föreslås välja den nya styrelsen bestående av åtta representanter varav fem externa som tillsammans ytterligare förstärker den internationella kontaktytan och kompetensen inom Ledstiernans investeringsområden och då främst inom områdena mobil kommunikation och Internet. Förslaget stöds av minst 75% av antalet röster och 50% av antalet aktier i The Empire AB. Förslaget stöds även av Skandia och Metall. Till ordinarie ledamöter föreslås: * Lars Berg, Mannesmann, Frankfurt, Tyskland. Vice VD och ansvarig för Telecommunication * Tomas Isaksson, Airtouch, San Fransisco, USA. Chef för Global Platform and Internet Services. * Birgitta Klasén, Pharmacia & Upjohn, New York, USA Senior Vice President, Corporate Officer and Chief Information Officer. Ansvarig för Pharmacia & Upjohns IT-versamhet omfattande 2.500 anställda world wide. * Kaj-Erik Relander, Sonera, Helsingfors, Finland. Vice VD och ansvarig för Mobile&Media Business Area. Som suppleant föreslås: * Marcus Bäcklund, VD Cell Network Samtliga dessa är personer med aktiv, internationell operativ erfarenhet på hög nivå inom TIME-sektorn, d v s telekommunikation, informationsteknologi, media och entertainment. Till ordinarie ledamöter från Ledstiernan föreslås: * Jan Carlzon, Ordförande och Senior Partner, Ledstiernan. * Per Lundberg, Senior Partner, Ledstiernan. * Olof Stenhammar, Senior Partner, Ledstiernan, Ordförande OM Stockholmsbörsen och Ratos. Johan Wachtmeister, Senior Partner, blir VD i Ledstiernan AB. Johan Wachtmeister lämnar på egen begäran den nuvarande styrelsen i The Empire AB. Övriga 6 Senior Partners i Ledstiernan kommer tillsammans med VD att utgöra Ledstiernans investerings-kommitté samt arbeta aktivt i intressebolagens styrelser. - Jag är stolt och glad att dessa inom vårt fokusområde erfarna personer ställer upp och aktivt bidrar till Ledstiernans utveckling säger Ledstiernans styrelseordförande Jan Carlzon. De kommer att tillföra både industriell kompetens och ett spännande internationellt nätverk. - Vår profil som det ledande Seed och Venture Capital bolaget inom Mobile Communication och Internet förstärks och möjligheterna att fortsatt attrahera ett attraktivt flöde av investeringspropåer och intressanta samarbetspartners ökar, säger VD Johan Wachtmeister. - Vi ska inte bara ta tillvara den unika nordiska kompetensen inom IT, telekom och Internet utan också den industriella och finansiella kompetens som finns i Ledstiernan. Genom att integrera dessa kompetenser kan Ledstiernan fortsätta att utvecklas som det internationellt ledande Seed och Venture Capital företaget inom Mobile Communications och Internet, säger Jan Carlzon. För mer information var vänlig kontakta: Jan Carlzon tel 08-545 035 05 Johan Wachtmeister tel 08-545 035 00 Ian Wachtmeister tel 08-660 79 70 Presentation av de nya föreslagna styrelseledamöterna. Lars Berg är född 1947 och utexaminerades från Handelshögskolan i Göteborg 1970. Han är sedan 1999 ansvarig för Mannesmann AGs affärsområde Telecommunications och medlem av koncernens Executive Board. Han innehade mellan 1970 och 1994 ledande poster i Ericsson - när han lämnade Ericsson 1994 var han ansvarig för affärsområdena Kabel och Business Networks, VD i Ericsson Cables AB och Ericsson Business Networks AB samt medlem av koncernledningen. Mellan 1994 och 1999 var Lars Berg chef för Telia, Skandinaviens största telekom-operatör. Marcus Bäcklund är född 1962. Innehar en civilingenjörsexamen från Chalmers. VD i Cell Network sedan 1997. Marcus Bäcklund var tidigare VD för Scandinavia Online. Har även arbetat som IT-chef på SAF och tidigare som managementkonsult på Andersen Consulting. Tomas Isaksson är född 1954. Innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och var tidigare VD för Europolitan i Sverige. Han blev 1999 ansvarig för affärsområdet Global Platform and Internet Services inom Airtouch med stationering i San Francisco. Birgitta Klasén är född 1949 och utexaminerades från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1972. Hon är sedan 1996 ansvarig för Pharmacia & Upjohns samlade IT-verksamhet som Senior Vice President och Chief Information Officermedlem av den av Pharmacia & Upjohns styrelse tillsatta företagsledningen (den amerikanska titeln är Corporate Officer). Birgitta Klasén innehade under tiden 1977-1992 olika ledande befattningar inom IBM. När hon lämnade IBM var hon ansvarig för IBM's Information System Department. 1995-1996 var hon Vice President och Chief Information Officer i Telia, Skandinaviens största teleoperatör. Kaj-Erik Relander är född 1962 och har civilekonomutbildning från Helsinki School of Economics och en MBA från denna skola och Wharton School vid University of Pennsylvania. Han började på det finska telekommunikationsföretaget Sonera 1994 och har sedan dess haft ett antal ledande befattningar där. Idag är han vice verkställande direktör med ansvar för afförsområdet Mobile & Media. Kaj-Erik Relander har tidigare även arbetat med venture capital- verksamhet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar