Ledstiernans portföljbolag Hotsip genomför en nyemission om 41 Mkr

Ledstiernans portföljbolag Hotsip genomför en nyemission om 41 Mkr Ledstiernan investerar tillsammans med 3i och Argnor Wireless Ventures totalt 41 Mkr i Hotsip. Ledstiernans andel av investeringen uppgår till 12 Mkr och ägarandelen kommer efter emissionen att uppgå till 24 procent. Hotsip är en ledande aktör inom SIP (Session Initiation Protocol) och Presence baserade produkter. Bolaget utvecklar och säljer mjukvarubaserade produkter för såväl bredband som mobila nätverk och terminaler. Produkterna ger slutanvändaren fördelen av en mer integrerad kommunikation, oavsett accessmetod. - Vi är mycket glada att vi som en följd av förvärvet av Speed Ventures numera är ägare i Hotsip. Bolaget har en unik kompetens inom SIP- och Presence baserade kommunikationslösningar, områden som alltmer väcker operatörers intresse. Detta bekräftas bland annat av den nyligen tecknade ordern från Sonera, säger Johan Wachtmeister, VD för Ledstiernan. Service Providers är i stort behov av intäktsgenererande tjänster inom områden som Instant Messaging och VoIP och upptäcker i allt högre grad vikten av Presence management för konvergerande applikationer och för att addera värde till det existerande tjänsteutbudet. Vi är mycket nöjda med vår nuvarande position på marknaden och uppfattar föreliggande finansieringsrunda som ett starkt commitment från nuvarande ägare, säger Kenneth Gustafsson, VD för Hotsip. I föreliggande transaktion investerar Ledstiernan 12 Mkr av totalt 41 Mkr. Transaktionen är uppdelad i två trancher där Hotsip i den första tranchen tillförs 29 Mkr och i den andra tranchen 12 Mkr. Ledstiernan investerar 8,3 Mkr i den första tranchen, vilken genomförs under juli 2002, och 3,5 Mkr i den andra tranchen, vilken beräknas genomföras under inledningen av 2003. Genomförandet av den andra tranchen är villkorat av att Hotsip uppnår vissa milestones. Som en följd av transaktionen omvandlas Speed Ventures tidigare aktier till preferensaktier. Ledstiernan kommer efter den första tranchen att äga 25% (efter full utspädning 22%) och efter den andra tranchen 24% (efter full utspädning 21%). För mer information kontakta: Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel 08-545 035 00, mobil 0708-78 41 20 Kenneth Gustafsson, VD Hotsip, tel 08-454 05 00, mobil 0705-08 54 64 Om Ledstiernan Ledstiernan är Sveriges ledande seed och venture capital bolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av kapitalet är investerat i mobila kommunikationslösningar och trådlös teknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. (www.ledstiernan.se) Om Hotsip Hotsip är ett globalt ledande företag inom utveckling och försäljning av SIP och Presence produkter: interaktiva applikationer och kommunikationslösningar i realtid baserade på SIP. Hotsip utvecklar mjukvarubaserade produkter för såväl bredband som mobila nätverk och terminaler, vilka ger slutanvändaren fördelen av en mer integrerad kommunikation, oavsett accessmetod. Hotsip har för närvarande kontor i Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland. Hotsips finansiella investerare utgörs av 3i, Ledstiernan, Argnor Wireless Ventures och GO Capital. (www.hotsip.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020712BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020712BIT00640/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar