SVENSKA SPARARE MEST ÄVENTYRLIGA OCH MINST OROADE I EUROPA

Svenska sparare hör till de mest riskbenägna och äventyrliga i Europa, enligt en enkätundersökning genomförd på uppdrag av kapitalförvaltaren Legg Mason. Dessutom påverkar varken ekonomiska eller politiska oroligheter hur vi investerar eller sparar i lika stor utsträckning som övriga länder.

Den typiska svenska spararen har cirka 29 procent av sina investeringar och sitt sparande i aktier, att jämföra med genomsnittet i Europa på 18 procent. Dessutom tenderar vi att sprida våra investeringar utanför landets gränser i relativt hög grad. I den typiska svenska portföljen placeras endast 66 procent i hemlandet, jämfört med det europeiska genomsnittet på 74 procent.

– Svenska sparare sticker verkligen ut på två sätt. Dels är vi självsäkra och testar gärna vingarna när det kommer till investeringar och sparande. Vi är dessutom Europas absolut minst oroade sparare och våra beslut påverkas betydligt mindre av yttre omständigheter, säger Peter Andersson, Försäljningschef Norden och Nya Marknader på Legg Mason.

Risktagandet hos svenska sparare visar sig på frågan om hur de beskriver sin risktolerans på lång sikt. 32 procent svarar att de skulle beskriva den som något aggressiv eller mycket aggressiv. Motsvarande europeiskt snitt är endast 24 procent.

Ekonomisk och politisk instabilitet verkar inte heller oroa svenska sparare nämnvärt. På en lista med 17 politiska och ekonomiska frågor som kan tänkas påverka ens eget sparande är svenskarna mindre oroade än genomsnittet i samtliga frågor. I 13 av dessa frågor är vi minst oroliga av alla undersökta länder.

En klar majoritet, nästan sju av tio svenskar, ser dessutom optimistiskt på sina investeringar och sitt sparande de närmsta tolv månaderna. I övriga Europa har man en dystrare syn på den närmsta framtiden. Bara drygt varannan europé (56 proccent) är optimistisk inför de kommande 12 månaderna.

Det relativa lugn svenska sparare utstrålar kan kopplas till att deras investeringsbeslut idag inte påverkas nämnbart av finanskrisen 2007-2008. 56 procent av svenskarna, jämför med 35 procent i Europa, uppger att finanskrisen inte påverkar hur de investerar eller sparar överhuvudtaget. Bara 20 procent av svenska sparare uppger att krisen fortfarande påverkar deras beslut. Motsvarande siffra för Europa är 52 procent.

Legg Mason Global Investors Survey 2017 har besvarat av 15 300 investerare i 17 länder. Sverige ingår i undersökningen för första gången, som genomförts under våren 2017. Totalt har 900 svenskar åldern 18-74 år medverkat.

Contact:

Hallvarsson and Halvarsson

Weje Sanden, +46 709 71 12 25, weje.sanden@halvarsson.se

Om Legg Mason

Legg Mason är en global kapitalförvaltare, med 728,4 miljarder dollar i förvaltade tillgångar den 31 mars 2017. Företaget tillhandahåller aktiv kapitalförvaltning i flera större investeringscentra över hela världen. Legg Mason har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland och dess stamaktie är noterad på New York-börsen (symbol: LM) www.leggmasonglobal.com

Om oss

Om Legg MasonLegg Mason är en global kapitalförvaltare, med 728,4 miljarder dollar i förvaltade tillgångar den 31 mars 2017. Företaget tillhandahåller aktiv kapitalförvaltning i flera större investeringscentra över hela världen. Legg Mason har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland och dess stamaktie är noterad på New York-börsen (symbol: LM) www.leggmasonglobal.com

Prenumerera

Dokument & länkar