Leksaksbranschen håller inte med miljöministern!

I går presenterade miljöminister Lena Ek regeringens proposition ”På väg mot en giftfri vardag”. Hon påstod då att leksaker oftast inte uppfyller EU:s krav och nämner särskilt bly och ftalater som problemområden.

- Leksakerna som säljs på svenska marknaden av seriösa aktörer uppfyller gällande regler, säger Jennifer Rydén Englund på branschorganisation Leksaksbranschen. Reglerna förbjuder redan ftalater i leksaker och sätter mycket strikta gränsvärden för blyinnehåll.

Om leksakerna är lagliga är de också säkra. Detta gäller även deras kemiska egenskaper.

- Produkterna måste följa direktiv, lagar och standarder. Vill man därutöver addera socialt ansvarstagande har leksaksbranschen globalt skapat ICTI CARE Process för etisk produktion av leksaker i främst Kina, säger Jennifer Rydén Englund och hänvisar till de nya europeiska lagar för kemikalier i leksaker, som trädde i kraft i somras.

-Vi har en alldeles ny europeisk lagstiftning, det så kallade Leksaksdirektivet, som är hård och bra. Låt oss se till att dessa regler efterlevs istället för att ropa om ”hårdare regler”. Oseriösa importörer bekämpas bäst med hårdare marknadskontroller, inte hårdare regler som de ändå inte avser att följa. När marknadskontrollen finner olagliga leksaker är det ett bevis på att systemet fungerar.

Gränsvärden i det nya Leksaksdirektivet kan göras striktare om ny kunskap om risker med olika kemikalier kommer fram. Enligt direktivet måste producenter genomföra en riskanalys av bland annat leksakers kemikalieinnehåll innan de släpper dem till försäljning.

Nyligen uppdaterad lagstiftning, uppdaterade standarder samt kravet på riskanalys leder sammantaget till att alla lagliga leksaker också är kemiskt säkra. Utöver detta ställs samma miljökrav på leksaker som på andra produkter. Leverantörerna av leksaker måste också följa till exempel kraven i REACH-förordningen.

-Leksaker köpta hos seriösa leksaksbutiker och genom seriös internethandel är lagliga och alltså säkra och dessutom roliga, avslutar Jennifer Rydén Englund.

Leksaksbranschen är branschföreningen för alla aktörer inom lek, baby och hobbybranschen - återförsäljare, tillverkare, importörer och grossister. Föreningen arbetar för en sund utveckling av den svenska leksaksbranschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv.
Leksaksbranschen informerar sina medlemmar om regler och standarder. Man ger också återkommande kurser och har tillgång till teknisk och juridisk expertis för medlemmarnas räkning. Leksaksbranschen ger ut tidningen Leksaksrevyn.
www.leksaksbranschen.se
Box 22307
104 22 Stockholm
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
08-508 938 19, info@leksaksbranschen.se

Taggar:

Om oss

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter. Organisationen arbetar för en sund utveckling av den svenska branschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. Lek & Babybranschen ger ut branschtidningen Lek&Babyrevyn.

Prenumerera

Dokument & länkar