Mediekoncernen SBS - största delägare i Leknet

Mediekoncernen SBS - största delägare i Leknet Den europeiska mediekoncernen SBS gör ytterligare en stor investering på Internetområdet och går in som 16 procentig delägare i Leknet, Europas le- dande leksaksbutik på nätet. Emissionen innebär att SBS investerar 60 mil- joner kronor i Leknet, varav en majoritet i mediautrymme. Investeringen är ett led i satsningen på Internetområdet som SBS inledde i och med förra årets etablering av dotterbolaget SBS New Media. Parallellt med SBS New Medias investering tillförs Leknet 47 miljoner kro- nor i nytt kapital från ett mindre antal institutionella investerare. - Kapitalet ska i första hand användas till Leknets fortsatta europeiska expansion. Vi finns redan i dag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Un- der året ska vi intensifiera arbetet och öppna kontor på minst fyra till fem nya marknader, säger Mats Westerborn, vd för Leknet. - E-handelsbolag som inte syns och hörs kommer få allt svårare att klara sig. Genom SBS får Leknet tillgång till en unik plattform för att stärka varumärket. Den europeiska tv- och radiomarknaden kommer att spela en av- görande roll under den europeiska expansionen, fortsätter Mats Westerborn. SBS New Media har under det senaste året gjort en rad investeringar i fö- retag med Internetrelaterad verksamhet. Företaget har bland annat etable- rat en allians med Bidlet, ägare till svenska auktionssajten bidlet.com. Idag är SBS företagets största aktieägare. - Ett starkt varumärke är avgörande för de företag som väljer att lansera sina tjänster på Internet. Vi har det nätverk som Leknet behöver för att bli en konkurrenskraftig aktör på den europeiska marknaden. Leksaker är ett av de e-handelssegment som visar störst potential inför framtiden, sä- ger Greger Larson, vd för SBS New Media. Ansvarig för emissionen var Öhman Fondkommission. Intresset för emissionen var stort vilket ledde till att summan för emitterade aktier ökade från ursprungliga 70 miljoner kronor. För ytterligare upplysningar kontakta: Mats Westerborn, vd Leknet, tfn: +46-18 - 34 77 77, mobil:+46-708-37 02 04 Greger Larson, vd SBS New Media, Tel: +46- 708 90 11 95 Besök Leknets presscenter http://www.leknet.se. Här finns de viktigaste frågorna och svaren om Leknet. Leknet är Sveriges första fullsorterade leksaksaffär på nätet. I affärsi- dén ingår att lansera och anpassa konceptet i Norden och senare i Europa. Syftet är att bli ledande i branschen i hela Europa. SBS är en europeisk mediekoncern som agerar i hela Europa. För närvarande har företaget verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Holland, Ung- ern, Schweiz, Finland och Slovenien. Bland de svenska innehaven återfinns svenska Kanal 5. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00920/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00920/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar