Lekolar utvald leverantör i största upphandlingen av skolmöbler

Lekolar har valts som leverantör av skol- och förskolemöbler i den upphandling som nyligen genomförts av SKL Kommentus inköpscentral.

– Det känns helt fantastiskt. Det ramavtal vi har tecknat är faktiskt Sveriges största för skol- och förskolemöbler, berättar Lekolars Landschef Anna Älverstad.

Lekolar får nu möjlighet att leverera möbler till större delen av Sveriges kommuner. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning.

– Det är ett oerhört viktigt avtal för oss. Att vårt erbjudande är så starkt att vi valdes som leverantör är mycket positivt. Inte minst när så stort fokus i upphandlingen lades på säkerhet, kvalitet och miljö, säger Anna Älverstad. 

Som en av landets största leverantörer av skol- och förskolemöbler, vill Lekolar väcka lusten att lära genom att utveckla goda lärandemiljöer. Utbudet är helt och hållet framtaget för att klara förskolans och skolans höga krav, och ge barn, ungdomar och pedagoger bästa tänkbara arbetsmiljö.

Lekolar är aktiva medlemmar i SIS, en standardiseringsgrupp vars syfte är att säkerställa att möbelbranschens riktlinjer hålls, och framförallt uppdateras. Lekolars produkter motsvarar därmed inte bara dagens stränga krav och regler, utan även framtidens.

Ytterligare information om ramavtalet och företaget Lekolar lämnas av Anna Älverstad, landschef för Lekolar Sverige. Telefonnummer: 0736 56 98 36, e-post: anna.alverstad@lekolar.com

Taggar:

Dokument & länkar