Lernia fortsätter att växa

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia fortsätter att uppvisa ett positivt resultat. Företagets intäkter för första kvartalet var 38 procent högre än för motsvarande period 2010. Lernias intäkter ökade inom både den privata och den offentliga marknaden, men med lägre marginal än föregående år.Koncernens rörelseresultat för första kvartalet minskade till 14 (42) mkr. Resultatförsämringen beror framför allt på väsentligt lägre marginaler inom den offentliga marknaden, samt avvecklingskostnader i moderbolaget. Resultatet från den löpande verksamheten inom den privata marknaden har stärkts rejält, men motverkas till viss del av att en befarad större kundförlust har reserverats till fullo.

- Lerniakoncernen forsätter att öka sina intäkter och visa positivt resultat, även under ökad konkurrens och ökad prispress, säger Helena Skåntorp, tf VD på Lernia. Detta visar att vårt pågående utvecklingsarbete med ökat fokus på kund- och marknadskrav är framgångsrikt, men även att utvecklingsarbetet måste fortsätta.

Inom den privata sektorn ökade Lernias intäkter med 117 procent till 323 mkr för första kvartalet jämfört med föregående år. Inom den offentliga sektorn ökade Lernias intäkter med 8 procent till 324 mkr för första kvartalet jämfört med föregående år, främst beroende på ökade verksamhetsvolymer. Ökningen har dock skett under en starkare prispress och i stark konkurrens, vilket påverkat resultatet.

För mer information, kontakta:

Helena Skåntorp, tf VD 0708 18 39 07 helena.skantorp@lernia.se

Mikael Andersson, presschef 0722 254 60 20 mikael.andersson@lernia.se

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Prenumerera