Lernia fortsätter att växa

Lernia fortsätter att uppvisa tillväxt under det första halvåret 2011. Företagets omsättning för första halvåret var 35 procent högre än för motsvarande period 2010.

Omsättningen för Lernia var under första halvåret 1 353 (1 005) mkr, en ökning med 35 procent jämfört med samma period förra året. Detta speglar en fortsatt stark försäljning inom speciellt bemanningsverksamheten.

Koncernens rörelseresultat för första halvåret minskade till 40 (81) mkr. Resultatförsämringen beror framför allt på väsentligt lägre marginaler inom utbildningsverksamheten samt avvecklingskostnader i moderbolaget. Resultatet från den löpande verksamheten inom bemanningsverksamheten har stärkts rejält, men har till viss del motverkas av att en befarad större kundförlust som reserverats till fullo i första kvartalet .

- Lerniakoncernen forsätter att växa och visa positivt resultat, även under ökad konkurrens och ökad prispress, säger Helena Skåntorp, VD på Lernia. Resultatet visar att vårt pågående utvecklingsarbete med ökat fokus på kund- och marknadskrav är framgångsrikt, men även att utvecklings- och effektiviseringsarbetet måste fortsätta.

För mer information, kontakta:

Helena Skåntorp, VD Lernia AB
0708 18 39 07

helena.skantorp@lernia.se

Nils Bengtsson, tf CFO Lernia AB

0707 12 24 25

nils.bengtsson@lernia.se

Mikael Andersson, presschef Lernia AB

0722 54 60 20

mikael.andersson@lernia.se

Delårsrapport 1 januari-30 juni hittar du här

Lernia erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling på över 80 orter i hela Sverige. Varje år gör vi det möjligt för mer än 70 000 människor och 5 000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat.

Besök gärna http://www.lernia.se

http://twitter.com/LerniaAB

https://www.facebook.com/LerniaAB

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB