Lernia lämnar segmentet ungdomsgymnasieskolor

Ökad konkurrens kombinerat med att synergi med övriga verksamheten i Lernia inte nått upp till förväntningarna leder till att Lernia avyttrar gymnasieskolor.

Tyvärr kan Lernia idag konstatera att synergin med övriga verksamheten inte har blivit som vi hade önskat. Detta kombinerat med ökad konkurrens om färre elever gör att Lernia Colleges utveckling inte har nått upp till förväntad tillväxt och lönsamhet. Därför säljer Lernia sin ungdomsgymnasieverksamhet.

– Det känns bra att vi har hittat en långsiktig lösning för gymnasieverksamheten, men självklart har vi förståelse för att det kan upplevas som en stor omställning att byta huvudman för elever och personal, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef för Lernia.

Avtal om försäljning är tecknade med ThorenGruppen och Sveriges Ridgymnasium. Det formella övertagandet av skolorna är villkorat av godkännande av nya huvudmän från Skolinspektionen. Fram till dess är Lernia fortsatt ägare och huvudman samt därmed ansvarig för varje skolas verksamhet. Projektgrupper med deltagare från Lernia och Thorengruppen respektive Lernia och Sveriges Ridgymnasium har skapats för att på bästa sätt driva skolorna vidare i avvaktan på Skolinspektionens beslut.

– Vi har undersökt möjligheterna för att säkerställa att våra gymnasieskolor långsiktigt drivs vidare. Vi känner tillförsikt att vi har hittat köpare där våra gymnasier kompletterar deras befintliga etablering på ett bra sätt, säger Staffan Olofsson, tf VD Lernia College.

Det är Umeåbaserade ThorenGruppen med 19 gymnasieskolor i Sverige som köper Portalens gymnasier i Göteborg, Uddevalla och Lidköping samt Tekniska Gymnasierna i Malmö, Lund och Stockholm.

– Vi har en styrka i att utveckla utbildningskoncept och vi har sedan en tid tillbaka tittat på möjligheterna att även driva tekniska gymnasieutbildningar som ett komplement till våra befintliga skolor Thoren Business School och Yrkesgymnasiet, säger Raja Thorén, VD ThorenGruppen AB.

Sveriges Ridgymnasium med fyra gymnasieskolor i södra Sverige är köpare till Åby Travgymnasium.

Överhuvudtaget väntas mycket små förändringar. Vi har stor respekt för hur skolans rektor Ingvar Sköld har skött verksamheten sedan starten för sju år sedan och ser framemot att ta nästa steg för verksamheten tillsammans med nuvarande ledning, säger Sveriges Ridgymnasiums skolchef Robert Bengtsson.

Lernia driver på uppdrag av kommunerna i Kävlinge och Ronneby delar av gymnasieverksamhet på entreprenad med avtal fram till 30 juni. Tillsammans med respektive kommun arbetar Lernia med att hitta lösningar för hur den fortsatta verksamheten ska lösas under det kommande läsåret.

När försäljningarna av gymnasieskolorna är slutförda samt entreprenader har upphört är Lernias ungdomsgymnasieverksamhet avvecklad.

För mer information kontakta:
ThorenGruppen AB: Christine Rosencrantz, Personal- och informationschef,
070-7259535, christine.rosencrantz@thorengruppen.se
Sveriges Ridgymnasium AB: Robert Bengtsson, Skolchef, 0708-97 43 00, robert@halland.nu
Lernia AB: Markus Boberg, Marknadsdirektör, 0709-30 90 00, markus.boberg@lernia.se

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB