Lernia satsar på asbestutbildningar

Rivnings och saneringsfirmor inom byggbranschen är skyldiga att ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra arbete med asbest. Personalen måste ha rätt utbildning för att handskas med asbest, ett cancerogent mineral som finns i en rad material.

Asbest är totalförbjudet sedan 1982 men finns kvar i många av våra byggnader. Byggnadsarbetare, städare och rivningspersonal löper risk att utsättas för hälsofara och kunskapen saknas, särskilt bland de yngre. Cancer kan visa sig först 30-40 år efter att man utsatts för asbest.

– De yngre i byggbranschen är inte lika medvetna om riskerna med asbest vilket är allvarligt, säger Stefan Hjalmarsson, Lernias utbildare i Västerås. Samtidigt är de yngre väldigt intresserade av att lära sig vad som gäller när de väl får chansen, till skillnad mot sina äldre kollegor, tillägger Stefan Hjalmarsson och fortsätter:
– Med rätt utbildning kan vi råda bot på detta. Många små företag i olika branscher bryter mot lagen, oftast på grund av okunskap.

Lernia är godkänt av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd att utbilda inom flera nivåer enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2006:1). Under hösten erbjuder Lernia kurser för alla som ska leda eller utföra rivning av asbest. Kurserna genomförs på flera platser i Sverige.

Fakta om asbesthantering
• För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
• Föreskrifterna gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm.
• Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska genomgå utbildning om bland annat asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, avfallshanterings- och saneringsåtgärder.
• Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som ska arbeta med asbest genomgått utbildning på området.
• Den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar en sanktionsavgift på 50 000 kronor.
• Asbest har använts i cirka 3 000 olika produkter.
• Många personer i 30-40 årsåldern saknar kunskap om asbest och förstår inte allvaret.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Dokument & länkar