Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007: Lernia fortsätter öka inom Bemanning

Lernias nettoomsättning ökade med 13 procent till 1 173 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Perioden präglades av en fortsatt ökad efterfrågan på bemanningstjänster medan marknaden för arbetsmarknadsutbildningar minskade kraftigt. Rörelseresultatet uppgick till 40 (79) miljoner kronor.

Bemannings omsättning uppgick till 305 (227) miljoner kronor under andra kvartalet, en ökning med 34 procent jämfört med samma period förra året. Utbildnings omsättning uppgick till 297 (340) miljoner kronor under andra kvartalet, en minskning med 13 procent jämfört med samma period förra året.
Händelser under andra kvartalet
Bland tecknade avtal kan nämnas ramavtal med Vattenfall för inhyrning av tekniska tjänstemän och yrkesarbetare. Avtal om omställningstjänster tecknades med bland andra Korsnäs Frövi, Björnekulla Fruktindustrier och CP Kelco. För utbildningstjänster skrevs avtal med bland andra Telia Sonera, Trä- och Möbelindustriförbundet, Södra Timber och Vattenfall. Inom vuxenutbildningen tecknades avtal med en rad kommuner, till exempel Solna och Växjö.
Bedömning för 2007
Bedömningen för 2007 är en omsättning på cirka 2,1 miljarder kronor samt ett rörelseresultat på cirka 40 miljoner kronor, en revidering av tidigare bedömning. För bemanningsverksamheten är bedömningen fortsatt att Lernia når uppsatta mål för 2007.

- Vi är inne i en stark utveckling och vi fortsätter framgångsrikt vårt arbete med att möta marknadens behov, säger Ingemar Alserud, vd på Lernia. Bemanningsverksamheten går som tidigare mycket starkt framåt medan vi påverkas kraftigt av den vikande marknaden för arbetsmarknadsutbildningar. Som en konsekvens av det har vi vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten till det nya marknadsläget.

Hela delårsrapporten finns på www.lernia.se.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Dokument & länkar