Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2007: Fortsatt tillväxt inom Bemanning

Lernia Bemanning fortsatte tillväxten under tredje kvartalet, medan konkurrensen inom utbildningsmarknaden var fortsatt hård för Lernia Utbildning.

– Företagens efterfrågan på utbildningstjänster dominerades dels av olika krav- och certifieringsutbildningar, dels av olika ledar- och verksamhetsutvecklingsprogram, säger Johan Lagerhäll, tf vd och koncernchef för Lernia AB. Marknaden för arbetsmarknadsutbildning var väsentligt lägre (cirka 50 procent) jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Marknaden för Lernia Bemanning ser fortsatt positiv ut, men svårigheten att rekrytera kvalificerad arbetskraft dämpar tillväxttakten. Satsningen på uthyrning av tjänstemän har framgångsrikt fortsatt under perioden.

Lernias nettoomsättning ökade med 7 procent till 1 653 miljoner kronor för delårsperioden. Rörelseresultatet uppgick till 46 (114) miljoner kronor.

För Lernia Bemanning ökade omsättningen med 36 procent till 845 (623) mkr. För Lernia Utbildning minskade omsättningen med 12 procent till 821 (929) miljoner kronor.

Händelser under tredje kvartalet
Lernia Utbildning tecknade avtal om omställningstjänster med bland andra Scan AB, Cloetta Fazer Sverige AB och Alteams Stilexo AB samt avtal om utbildningstjänster med bland andra Volvo Car Corporation AB, Huddinge Kommun, PEAB Sverige AB och Atlas Copco Rock Drills AB.
Ingemar Alserud lämnade under kvartalet sin tjänst som koncernchef och vd för Lernia AB. Ekonomidirektör Johan Lagerhäll tillträdde som tillförordnad vd och koncernchef.

Bedömning för 2007
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger positivt resultat. Som meddelades i föregående kvartalsrapport påverkas resultatet för Lernia Utbildning kraftigt av att marknaden för arbetsmarknadsutbildningar minskat under tredje kvartalet. Bedömningen för helåret är därmed att resultatmålet för Lernia Utbildning inte infrias. För Lernia Bemanning är bedömningen fortsatt att uppsatta mål för 2007 nås.

Bedömningen för Lernia totalt 2007 är en omsättning på cirka 2,1 miljarder kronor samt ett rörelseresultat på cirka 40 miljoner kronor.

Hela delårsrapporten finns på www.lernia.se.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Prenumerera

Dokument & länkar