Acarix CADScor®System – en lättanvänd initial test för att utesluta kranskärlsjukdom med hög noggrannhet. Visas på tyska DKG konferensen 19-22 april

Malmö 19 april, 2017. Svensk/danska Acarix AB (publ) ( "Acarix") CADScor®System kommer att visas upp på DKG 2017 i Mannheim, Tyskland 19-22 april och kommer snart att vara tillgänglig för det tyska sjukvårdssystemet. Besökare kommer bland annat att kunna ta del av resultaten från en studie som presenterades vid American College of Cardiology:s årliga vetenskapliga möte i Washington, 17 - 19 mars, 2017 som visade att CADScor ®System utesluter kranskärlsjukdom med 97% negativt prediktivt värde.

Konferensdelegaterna inbjuds också till ett satellitsymposium där resultaten från den första multicenterstudie där CADScor®System kommer att presenteras. Studien involverade 1,675 patienter som uppvisade låg till medelhög sannolikhet för kranskärlssjukdom (CAD: Coronary Artery Disease) från två danska sjukhus.

Om studien

Den aktuella studien leddes av Morten Böttcher, MD PhD FESC (ansvarig forskare) och Simon Winther, MD PhD vid Institutionen för kardiologi, Århus Universitetssjukhus, Danmark: "Trots tillgång till förbättrade algoritmer för riskstratifiering är användningen av etablerade undersökningar såsom nukleär stress test eller CT fortsatt omfattande. Vi testade därför den diagnostiska noggrannheten hos CADScor®System för uteslutande av CAD för att se om det kunde användas för att minska efterfrågan på mer avancerade diagnostiska metoder. Vi har dragit slutsatsen att, med sin förmåga att utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde kan denna avancerade, lättanvända, stetoskopliknande instrument användas som en initial test."

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade:

"Vi är mycket nöjda med resultatet av försöket. Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, är ineffektiva.  En nyligen genomförd dansk studie har exempelvis visat att mer än 90 % av patienterna som kom till primärvården med CAD-liknande symptom inte uppvisade kranskärlssjukdom. Om metoden införs kan CADScor®System erbjuda en snabb, initial test som skulle kunna leda till en förbättrad triage dvs. att patienter som behöver ytterligare tester remitteras till sådana och att patienter med symptom som inte härrör från kranskärlssjukdom inte behöver undersökas vidare med dessa metoder.

Om CADScor®System

Det portabla CADScor®System använder ultrakänslig phonokardiografi kombinerat med avancerad elektronik och algoritmer för att utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. Mätningar med CADScor®System är icke-invasiva och strålningsfria och kan utföras i vanlig klinisk miljö.

Patienter med misstänkt kranskärlssjukdom undersöks idag med en eller flera metoder inklusive stresstester, nukleärmedicinska undersökningar och invasiv koronarangiografi. I många fall är patienterna antingen friska eller inte i behov av behandling. Det nya CADScor®System är tänkt som ett första, snabbt och icke-invasiv test vid misstänkt CAD och genom att CAD kan uteslutas i ett tidigt skede förbättras diagnosprocessen.

Inbjudan till Satellitsymposium

Tid: 21 april 17.30-19.00

Plats: Saal 7 i konferensanläggningen

Acarix välkomnar kardiologer och media att delta i ett satellitsymposium i samband med DKG 2017. Bland talarna finns tyska kardiologiexperter och de danska kliniker som ligger bakom innovationen. Vänligen meddela ditt deltagande till ola.bjorkman@letemknow.se

Välkommen!

Kontakt:

Acarix AB

Søren Rysholt Christiansen, VD E-post: dksrc@acarix.com Telefon: +45 2777 1112

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech företag – CEO Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på ELOS Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm. CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden, oavsett om undersökningen genomförs i en lugn klinisk miljö, i en hektisk vårdcentralsmiljö, på hög höjd ( > 95% täckning) eller på resande fot.

CADScor®System är CE-märkt (av TÜV 2015). Kommersiell lansering planeras 2017.

Se mer på www.acarix.comPressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/

Prenumerera