Acarix får sin första kommersiella order i Tyskland för CADScor®System för tidig upptäckt av kranskärlssjukdom från privat kardiologklinik i Berlin

Kommersialiseringsprogrammet följer planen i takt med ökat intresse efter presentation av data på ACC

Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Företaget") tillkännagav idag att en privat kardiologklinik i Berlin som drivs av Dr. med. Niels Jacobsohn är första kommersiella beställare i den viktiga tyska marknaden av CADScor®System för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD). Nyligen presenterade resultat vid American College of Cardiology (ACC) 2017 Annual Scientific Meeting visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. Den tyska ordern följer på en beställning från en ledande klinik vid ett danskt sjukhus.

CADScor®Systemet kombinerar akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en handhållen enhet för att ge en patientspecifik CAD-score på mindre än 10 minuter.

Prof. dr. Christian Hamm, Medical Director vid Kerckhoff Klinik, Bad Nauheim, Director vid Med. Klinik I, Universitetssjukhuset, Giessen och tidigare ordförande i tyska kardiologföreningen kommenterade introduktionen av CADScor®System på den tyska marknaden: "Vi har en mängd diagnostiska metoder för undersökning av patienter med misstänkt stabil angina i sjukhusmiljön, men ett noggrant, enkelt att använda och icke-invasivt diagnostiskt hjälpmedel för en optimal triage i primärvården saknas. CADScor®System har potentialen att förbättra den diagnostiska vägen till gagn för både patienter och för kostnadseffektiviteten."

Beslutet att köpa CADScor®System kommenterades av Dr. med. Niels Jacobsohn, chef för en privat kardiologklinik i Alt-Tegel, Berlin: "I Tyskland utförs nästan en miljon invasiva hjärtkateterundersökningar varje år. En stor andel av dessa undersökningar leder till att man inte hittar någon hjärtsjukdom. Om kranskärlssjukdom kan uteslutas utan invasiv hjärtkateterisering bör patienter inte utsättas för den stress och risk som sammanhänger med invasiv diagnostik. Användning av ny innovativ teknik, såsom Acarix CADScor®System, hjälper till att undvika invasiva undersökningar hos patienter utan kranskärlssjukdom och att dessutom minska kostnaderna."

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade: "Vi är mycket nöjda med att vi efter att grundligt ha utvärderat CADScor®System, fått Dr. med. Niels Jacobsohn, chef för den privata kardiologkliniken i Alt-Tegel, Berlin som första, tyska kund. Att initialt lansera CADScor®System i den privata sektorn är i linje med företagets strategi i väntan på att erhålla kostnadsersättning och lansering på den större offentligt finansierade marknaden.”

Kontakt:

Acarix A / S

Søren Rysholt Christiansen, VD E-post: dksrc@acarix.com Telefon: +45 2777 1112

Informationen ovan är sådan som Acarix AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08:00 den 5 juli 2017.

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech företag – CEO Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på ELOS Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks. 

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden.

CADScor®System är CE-märkt (av TÜV 2015). Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.

Se mer på www.acarix.com

Taggar:

Prenumerera