Kostnader för båtmotorstölder har dubblerats på 10 år

Så här i början av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar av båtmotorstölder. På Länsförsäkringar Östgöta minskade antalet båtmotorstölder något just under 2017, från 63 till 60. Stölderna ligger dock på en fortsatt hög nivå och bolagets kostnader har dubblerats på 10 år.

Kostnaden för stölder av båtmotorer var som högst 2016 då 63 motorer stals till en kostnad av drygt 3,8 miljoner på Länsförsäkringar Östgöta. Stölderna är välorganiserade.

– De flesta stölder sker under förvaringsperioden när båten är på land. Många upptäcker inte stölden förrän på våren när det är dags för sjösättning, säger Helena Hellstén, ansvarig för skadeförebygg på Länsförsäkringar Östgöta.

Men det finns sätt att minska risken för stöld. Mest effektivt är att införa båtsamverkan på båtklubbar där man ser till varandras båtar och är uppmärksam på vilka som rör sig i området. Lär känna din närmaste båtgranne och be om hjälp om du lämnar båten en längre tid, till exempel med att hålla båten ren från fågelspill, att fälla ner eller öppna kapellet eller att ösa båten regelbundet.

– Även om försäkringen ersätter hela eller delar av värdet på en stulen motor är det ett tråkigt sätt att börja båtsäsongen på. Går det inte att låsa in hela båten så ta åtminstone av och lås in motorn under vintern säger Helena Hellstén.


Undvik stölder

  • Lär känna dina båtgrannar och hjälp varandra att titta till era båtar.
  • Inför båtsamverkan på din båtklubb. Från Polisens sida uppger man att man har sett en tydlig effekt av att båtklubbar går med i Båtsamverkan. Läs mer på larmtjanst.se
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt lås med lägst stöldskyddsklass 3.
  • Märk båtmotor och utrustning med mikropunkter och montera gärna spårsändare och startspärr.
  • Förvara din båtmotor inlåst under vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Lämna inte kvar någon stöldbegärlig utrustning i båten.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter om din båt, motor, utrustning, märkning med mera. Då kan du snabbt anmäla till Polisen om någonting blir stulet. Fotografera gärna era båtar och båtmotorer.

 

Mer fakta om Båtsamverkan

Båtsamverkan startade 2013 som ett projekt mellan försäkringsbranschen, larmtjänst och polisen i Västra Sverige, där båtmotorstölderna visade sig vara störst. Båtsamverkan, som drivs av Polisen, går ut på att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott. Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta upp båtsamverkansklubbar. Idag finns etablerad båtsamverkan i Västra Götaland, Halland och i Gävleborg och är under uppstart i fler delar av landet.

 

För mer information kontakta gärna:

Helena Hellstén, projektledare Skadeförebygg, Länsförsäkringar Östgöta, telefon: 0702-30 93 79, e-post: helena.hellsten@lfostgota.se

Helena Lövgren, pressansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, telefon: 0702-49 31 58, e-post: helena.lovgren@LFostgota.se

 

 

 

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som personligt och enkelt erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.