Rädda ditt fritidshus – stäng av huvudkranen före vintern

Den riktiga hösten har låtit vänta på sig, men nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern. Det som ofta glöms bort är att stänga och tömma vattensystemet i fritidshuset. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt.

 

Länsförsäkringar Östgöta har de senaste fem åren betalat ut nära 9 miljoner kronor för frysskador i fritidshus. Många stugägare drabbas och får tillbringa kommande sommar med dyra reparationer.

– De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet med huvudkranen och då blir läckagen väldigt omfattande. Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset, säger Patrick Petersson, skadechef på Länsförsäkringar Östgöta. Det är inte roligt att se sommardrömmen förstörd, och kostnaderna kan bli stora även om du har en försäkring.

I värsta fall har det runnit vatten i huset under flera månader och det kan ta lång tid att reparera.

– Det kan ta upp till ett halvår innan det går att använda huset igen efter en sådan vattenskada, berättar Patrick Petersson. Därför är det mycket vunnet om man besöker sitt hus regelbundet eller ber någon granne titta till det då och då.

Genom tre åtgärder minskar du risken väsentligt för att rören fryser i vinter och orsakar vattenläckor:

 • Stäng alltid av vattnet med huvudkranen när du lämnar huset.

 • Om du inte ska vistas i huset på vintern bör du tömma ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.

 • Om du tillhör dem som ibland är i sommarhuset på vintern och inte tömmer ledningarna bör du ha minst 15 grader i stugan. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.

Övriga råd

 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.

 • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.

 • Öppna alla innerdörrar även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.

 • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.

 • Anpassa värmen i huset, gärna med en luft/luft värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan värmen dessutom kontrolleras på distans.

Andra råd när du stänger fritidshuset

 • Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.

 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.

 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.

 • Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst 3 meter lång.

 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.

 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick Petersson, skadechef Länsförsäkringar Östgöta, tel: 0706-26 42 81, e-post: patrick.petersson@LFostgota.se

Helena Lövgren, pressansvarig Länsförsäkringar Östgöta, tel: 0702-49 31 58, e-post: helena.lovgren@LFostgota.se

 

Fakta om Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som personligt och enkelt erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland.

Bolaget försäkrar ca 59 % av alla hushåll i Östergötland, 52 % av alla bilar och 51 % av alla företag samt har 24 % av marknaden för privata livförsäkringar och 28 % beträffande tjänstepensioner. Bankens affärsvolym var vid årsskiftet ca 23 miljarder kronor. Antalet kunder i bolaget uppgår totalt till ca 222 000. Antalet anställda är ca 330. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB.

 

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar