Flyg och rymd i centrum i Almedalen 3 juli

Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 3 juli bjuder på ett brett och omväxlande program från morgon till kväll. Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar under programpunkten Regeringen och flyget.

– De som föreläser och debatterar vid Aerospace Almedalen representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Aerospace Almedalen är ett utmärkt tillfälle att förkovra sig för den som vill lära sig mer om var flyg- och rymdnationen Sverige står i dag och i framtiden, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.

Aerospace Almedalen tisdagen den 3 juli inleds med ett frukostseminarium om Flygtrafikledning på distans. Därefter ställs frågan Hur får vi fler företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen mot bakgrund av att Sverige har ett fåtal stora aktörer i branschen. Rymdtemat återkommer i den politiska debatten För Sverige i rymden.

Flygets effekt på klimatet är ständig en fråga för debatt. Hur flyget möter den utmaningen får vi svar på vid seminariepunkten Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge?

Lika aktuell som klimatfrågan är försvarsfrågan. Tre seminarier handlar om det: Så möter Sverige framtidens stridsflyg, Stridsflyget som ett svenskt säkerhetsintresse – vad innebär det i praktiken och Sveriges flygvapen i framtiden.

Flygets vägar är luftrummet; om hur det ser ut i dag och kan komma att se ut i framtiden för att möta nya krav handlar seminariepunkten Alla behöver luft – allt fler vill ha tillträde till vägarna i luften, hur löser vi det?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar om Regeringen och flyget innan representanter för fyra riksdagspartier diskuterar flyget i Den stora flygpolitiska debatten.

Läs mer om Aerospace Almedalen på aerospacealmedalen.se eller kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Program Aerospace Almedalen 3 juli

08.00 – 08.50  Frukostseminarium: Digital flygtrafikledning – så gör det nytta för Sverige

Hela Sverige behöver kostnadseffektiva flygtransporter. Digitalisering kan göra det möjligt.

Arr: Saab Digital Air Traffic Solutions

09.00 – 09.50  Hur får vi fler företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen?

I Sverige finns bara ett fåtal små- och medelstora företag inom flyg- och rymdbranschen. Hur kan vi underlätta inträdet på marknaden och öka omsättningen för dessa?

Arr: Aerospace Cluster Sweden

10.00 – 10.50  Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge?

Flygets effekt på vårt klimat har debatterats hårt under året. Men vad gör flygbranschen i praktiken och hur mycket mer kan göras om man miljöoptimerar användningen av befintlig teknik?

Arr: Svenskt flyg

11.00 – 11.50  Så möter Sverige framtidens stridsflyg

Är vi med på nästa stora tekniksprång och vad innebär det? Påverkar det vår försvarsförmåga, industrins konkurrenskraft och miljön?

Richard Avellan, flygforskare, GKN Aerospace

Arr: GKN Aerospace

12.00 – 12.50   Lunchpaus och mingel   

13.00– 13.50   Stridsflyget som ett svenskt säkerhetsintresse – vad innebär det i praktiken?

Regeringen har pekat ut Sveriges stridsflygförmåga som ett väsentligt, nationellt säkerhetsintresse, men vad innebär det egentligen?

Mattias Ottosson (S), ledamot i försvarsutskottet

Hans Wallmark (M), ledamot i försvarsutskottet

Carl-Henrik Arvidsson, Vice President Strategy, Business Area Aeronautics, Saab

Arr: Saab

14.00 – 14.50  För Sverige i Rymden

Rymdpolitiken har länge varit i det fördolda, trots en snabb utveckling på området. Vad vill de svenska partierna med rymden och rymdpolitiken?

Betty Malmberg, Riksdagsledamot, Moderaterna

Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Fredrik Christersson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Thomas Strand, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Mathias Sundin, Riksdagsledamot, Liberalerna

Arr: Swedish Aerospace Industries

15.00 – 15.50  Alla behöver luft

Allt fler vill ha tillträde till vägarna i luften. Hur ser vi till att alla får del av vårt gemensamma luftrum? LFV reder ut begreppen och hur luftrummet blir mer hållbart.

Arr: LFV

16.00 – 16.30  Regeringen och flyget 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

           

16.30 – 17.10   Den stora flygpolitiska debatten

Flyget tar plats i debatten. Är det fel att flyga? Är flygindustri en framtidsbransch? Ska flygplatser finnas tillgängliga i hela landet? Frågorna är många och vi ger politikerna möjlighet att svara.

Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Rikard Larsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Jessica Rosencrantz, Riksdagsledamot, Moderaterna

17.10 – 17.50 Sveriges flygvapen i framtiden

Säkerhetsläget i vår omvärld är i ständig förändring och tekniken utvecklas hela tiden.

Vad ställer detta för krav på Sveriges framtida försvar?

Chef för produktionsledningen för flygvapnet, överste Anders Persson

Arr: Försvarsmakten

17.50 – 18.00 Avslutning

Vi sammanfattar dagen.

Taggar:

Prenumerera