Nytt namn på aktien

Nytt namn på aktien Som en följd av att LGP Telecom Holding AB bytt namn till LGP Allgon Holding AB har aktien bytt kortnamn till "LGPA". LGP Telecom Holding AB förvärvade under 2003 Allgon AB. Det sammanslagna bolaget har bytt namn till LGP Allgon Holding AB, efter beslut på extra bolagsstämma den 16 oktober 2003. PRV godkände namnändringen i november. Det nya namnet på aktien syns i Stockholmsbörsens listor från och med idag, den 19 november 2003. Kortnamnet på aktien är "LGPA". För mer information, vänligen kontakta: Sarah Östberg, informationsansvarig Tel: 08-540 824 55 Mobil: 0708-32 75 05 E-post: sarah.ostberg@lgpallgon.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar