LGP Telecom Holding AB undersöker förutsättningarna för nyemission

LGP Telecom Holding AB undersöker förutsätt-ningarna för nyemission LGP Telecom Holding AB ("LGP") undersöker för närvarande förutsättningarna för att genomföra en nyemission. Emissionen kan komma att genomföras antingen i form av en riktad nyemission eller som en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bedömd emissionsvolym är cirka 150 MSEK. Syftet med att nu söka kapitaltillskott är att stärka bolagets finansiella ställning efter en investeringstung period och ge bolaget ytterligare resurser att tillvarata de möjligheter som kommer när efterfrågan stärks. LGP har genomfört ett omfattande investeringsprogram under 2000 och 2001. Detta i kombination med en vikande marknad har resulterat i ett negativt kassaflöde hittills under år 2001. Genom nyemission kommer bolagets finansiella nyckeltal att förstärkas väsentligt. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich LGP Telecom Holding AB Telefon +46 (0)70 590 34 81 E-mail: mikael.gottschlich@lgp.se LGP is a globally leading manufacturer of telecom products, which improve radio coverage, capacity and data transmission in mobile communication networks. The company is also one of the leading contract manufacturers of advanced telecom components in the Nordic region. LGP has strong resources in R&D, production and marketing & sales. The telecom product portfolio consists of Tower Mounted Amplifiers, Tower Mounted Boosters, Filters, Combiners, Indoor/Outdoor Antennas and various OEM Subsystems. The group has 800 employees. LGP's customers are global network operators and system suppliers within all systems and standards. LGP Telecom is listed on the Stockholm Stock Exchange. For more information visit our web-site www.lgp.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT01180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT01180/bit0001.pdf

Dokument & länkar