Mikael Gottschlich och G Kallstrom & Co AB lånar ut sammanlagt 2 580 127 aktier i LGP

Mikael Gottschlich och G. Kallstrom & Co AB lånar ut sammanlagt 2.580.127 aktier i LGP ·Mikael Gottschlich flaggar temporärt ned innehavet från 8,4 till 3,9 procent av röster och kapital i LGP efter full utspädning ·G. Kallstrom & Co AB flaggar temporärt ned innehavet från 10,2 till 5,7 procent av röster och kapital i LGP efter full utspädning Mikael Gottschlich och G. Kallstrom & Co AB har slutit avtal med SEB och Enskilda Securities om att genom aktielån låna ut sammanlagt 2.580.127 aktier i LGP, varav Mikael Gottschlich lånar ut 1.290.064 aktier och G. Kallstrom & Co AB lånar ut 1.290.063 aktier. Utlåningen sker för att möjliggöra den riktade nyemission i LGP som genomförs under ledning av Enskilda Securities. Mikael Gottschlichs innehav före utlåningen uppgår till 2.400.000 aktier och 20.000 teckningsoptioner, motsvarande 8,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LGP efter full utspädning. Under den tid aktierna är utlånade kommer Mikael Gottschlichs ägande i LGP att uppgå till 1.109.936 aktier och 20.000 teckningsoptioner, motsvarande 3,9 procent av aktierna och rösterna efter full utspädning. G. Kallstrom & Co AB:s innehav före utlåningen uppgår till 2.940.000 aktier, motsvarande 10,2 procent av det totala antalet aktier och röster i LGP efter full utspädning. Under den tid aktierna är utlånade kommer G. Kallstrom & Co AB:s ägande i LGP att uppgå till 1.649.937 aktier, motsvarande 5,7 procent av aktierna och rösterna efter full utspädning. Låneavtalet löper till och med den 15 februari 2002 men kan lösas i förtid. For further information please contact: Mikael Gottschlich Phone: +46 (0)8 50 74 80 00, +46 (0)70 590 34 81 E-mail: mikael.gottschlich@lgp.se LGP is a globally leading manufacturer of telecom products, which improve radio coverage, capacity and data transmission in mobile communication networks. The company is also one of the leading contract manufacturers of advanced telecom components in the Nordic region. LGP has strong resources in R&D, production and marketing & sales. The telecom product portfolio consists of Tower Mounted Amplifiers, Tower Mounted Boosters, Filters, Combiners, Indoor/Outdoor Antennas and various OEM Subsystems. The group has 800 employees. LGP's customers are global network operators and system suppliers within all systems and standards. LGP Telecom is listed on the Stockholm Stock Exchange. For more information visit our web-site www.lgp.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01090/bit0001.pdf

Dokument & länkar