Utnyttjande av övertilldelningsoption i LGP

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Utnyttjande av övertilldelningsoption i LGP Enskilda Securities har idag tecknat 242.553 aktier i LGP Telecom Holding AB ("LGP") genom att utnyttja den övertilldelningsoption som LGP utställde till Enskilda Securities i samband med den riktade nyemission som offentliggjordes den 12 december 2001. Genom LGP:s riktade nyemission, som är villkorad av extra bolagsstämmas godkännande, tillförs LGP sammanlagt cirka 194 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier kommer att öka med 2.486.142 och aktiekapitalet kommer att öka med 2.486.142 SEK. Förutsatt godkännande vid den extra bolagsstämman och efter registrering av nyemissionen vid PRV, kommer LGP:s aktiekapital uppgå till 30.250.000 SEK, fördelat på 30.250.000 aktier. 1) Sedan Enskilda Securities utnyttjat övertilldelningsoptionen kommer ytterligare stabiliserings-åtgärder inte att vidtas. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich, VD, LGP Telecom Holding AB Tel. +46 (0)70 590 34 81 LGP is a globally leading manufacturer of telecom products, which improve radio coverage, capacity and data transmission in mobile communication networks. The company is also one of the leading contract manufacturers of advanced telecom components in the Nordic region. LGP has strong resources in R&D, production and marketing & sales. The telecom product portfolio consists of Tower Mounted Amplifiers, Tower Mounted Boosters, Filters, Combiners, Indoor/Outdoor Antennas and various OEM Subsystems. The group has 800 employees. LGP's customers are global network operators and system suppliers within all systems and standards. LGP Telecom is listed on the Stockholm Stock Exch I det fall den extra bolagsstämman inte godkänner styrelsens emissionsbeslut omfattar placeringen befintliga aktier som säljs av Mikael Gottschlich och G. Kallstrom & Co AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00210/bit0001.pdf

Dokument & länkar