Därför har Toyota högre lönsamhet än sina konkurrenter

Toyota har de senaste åren blivit själva sinnebilden för hur man framgångsrikt kan tillämpa Lean-konceptet, att arbeta resurssnålt i produktion och administration. Toyota har tagit marknadsandelar och samtidigt haft högre lönsamhet än alla andra. Hur de har lyckats beskrivs i nya boken The Toyota Way som Liber nu lanserar på svenska.

Författaren Jeffrey K. Liker har under 20 år fått en unik möjlighet att komma in i företaget Toyota och följa dess arbete från insidan. Resultatet är boken The Toyota Way, som utmynnar i 14 grundläggande ledningsprinciper som ligger till grund för Toyotas framgångar. De finns inom fyra områden: • Skapa långsiktigt tänkande • Rätt process ger rätt resultat • Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners • Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet i organisationen Enligt Liker handlar The Toyota Way om långsiktigt tänkande även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Det gäller att hitta de effektivaste processerna, hela tiden utveckla personal och samarbetspartners och ständigt söka grundorsaken till ett problem. – Lean lägger stor vikt vid att minska definierade typer av slöseri, bland annat att inte ta vara på medarbetares kapacitet och kreativitet. Intresset för Lean sprider sig i olika branscher, allt ifrån landsting och sjukhus till banker och energibolag, säger Hans-Göran Melander, Lean Forums redaktör för översättningen av The Toyota Way. Boken visar hur den rätta kombinationen av filosofi, processer, personal och problemlösningsverktyg kan skapa en Lean och lärande organisation. The Toyota Way är en lektion, en vision och inspiration för alla organisationer som vill bli framgångsrika på lång sikt. Om författaren: Jeffrey K. Liker är professor i industriell teknik vid University of Michigan och har forskat kring Toyotas strategier i över 20 år. I boken beskriver han bakgrunden till The Toyota Way, hur arbetssättet fungerar i praktiken och hur en organisation kan göra för att applicera tankarna på sin egen verksamhet. Om Lean Forum: Den ideella organisationen Lean Forum har stått för översättningen av boken. Föreningen arbetar för att främja och sprida tankar kring lean och har 3000 medlemmar från både privat och offentlig verksamhet. Fakta om boken: Titel: The Toyota Way – Lean för världsklass ISBN: 978-91-47-08902-4 Rek. internetpris: 281 kronor

Taggar:

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Prenumerera

Dokument & länkar