LAS, stress och facket – vad vet de unga arbetssökande?

Det har beklagats av myndigheter och i media att ungdomar inte nog kan tala för sina rättigheter vid arbetssökande och feriejobb. Men vad kan man begära av ungdomar sedan arbetslivsorientering försvann som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan? Nu lanserar Liber Jobba! - Arbetsliv och arbetsmarknad - en lärobok som täcker allt från hur man på bästa sätt tar sig in på arbetsmarknaden till hur man hanterar stress på jobbet, varför facket finns och vad LAS betyder.

Jobba! - Arbetsliv och arbetsmarknad är ett läromedel som ger grundläggande information om dagens och framtidens arbetsliv och arbetsmarknad, om arbetslivets villkor, om dess lagar och regler, om hur man söker jobb, om skrivna och oskrivna regler och rutiner på en arbetsplats.

– Boken är fylld med olika typer av arbetsuppgifter så att man ska kunna bearbeta det man läst enskilt eller i grupp, för redovisning i form av "klassrumsteater", skriftliga eller muntliga rapporter m.m. I boken finns också en mängd hänvisningar till aktuell och relevant litteratur där jag lagt stor vikt vid att verkligen få med böcker som unga människor kan tänkas orka och tycka om att läsa, berättar bokens författare Ulf Viklund.

Jobba! - Arbetsliv och arbetsmarknad är tänkt som en bred ”lathund” i arbetslivskunskap på gymnasiet; en ”bredvidläsningsbok” - inte direkt anknuten till någon speciell kurs eller ämne men ändå användbar på samtliga program. Boken kan även användas postgymnasialt, i arbetsmarknadsutbildningar, KY-utbildningar, olika folkhögskolor och orienteringskurser m.fl.

Ur innehållet:
Vad menas med arbetsmarknad? Att komma in på arbetsmarknaden, Att söka jobb, Anställningsintervju, Anställningsformer, Löner och andra anställningsvillkor, Med i facket, Lagar och avtal på arbetsmarknaden, Arbetsplatsens regler och överenskommelser, Chefer och ledare, Att bli egen företagare, Att sluta en anställning.

Om författaren:

Författaren Ulf Viklund har under sina år som gymnasielärare särskilt ägnat sig åt att lyfta fram arbetslivsfrågor i undervisningen. Han har också varit engagerad i olika Starta eget-utbildningar samt varit med om att för Skolverket arbeta fram kursplaner för gymnasieskolan. Ulf har tidigare skrivit läroböcker om bland annat arbetsmarknadsfrågor.
Kontakt: ulf.vi@telia.com

Fakta om boken:
Titel: Jobba! - Arbetsliv och arbetsmarknad
ISBN: 978-91-47-08680-1
Rek internetpris: 300 kronor

Taggar:

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Prenumerera

Dokument & länkar