Så bör chefer använda IT för ökad konkurrenskraft

Lågkonjunkturen ställer krav på företag och organisationer att fortsätta utvecklas samtidigt som kostnader måste skäras. Den tekniska utvecklingen kan möjliggöra detta om man använder rätt affärsledning och IT-strategi. Hur det bör gå till förklaras i nya boken IT för konkurrenskraft som Liber nu lanserar.

IT för konkurrenskraft handlar om hur den snabba tekniska förändringen skapar nya affärsmöjligheter och ställer nya krav på affärsledning och IT-strategi. Boken visar hur företagsledningen ska agera för att utveckla sin verksamhet och klara olika konjunkturscykler. – Inte minst i den lågkonjunktur vi går igenom i dag gäller det att kunna värdera rätt investeringar och utveckling, samtidigt som kostnaderna för den löpande verksamheten måste minska. För att uppnå effektiva organisationer nyttjar företag i dag olika managementteorier och affärsmodeller. Beroende på hur företag organiseras och styrs, ställs olika krav på vad IT ska bidra med, säger bokens ena författare Niklas Zandelin. IT för konkurrenskraft beskriver hur dagens tekniska utveckling gör det möjligt att möta dagens och framtidens affärsutmaningar. Det handlar bland annat om så kallad cloud computing, grön IT, funktionell outsourcing och riskhantering. Ett avsnitt behandlar vad IT-förändringar ställer för nya krav på företaget och ledarskapet och vilken kompetens som behövs i företaget. – En sektor som påverkas mycket av behovet av rätt kompetensförsörjning är den offentliga sektorn. Sedan några år har 2010 varit ett årtal som illustrerat de stora förändringar som sektorn går igenom. En mycket stor andel av den offentligt anställda administrativa personalen går i pension åren närmast innan och efter 2010. Detta leder till nya utmaningar, både när det gäller förändringstryck och kompetensförsörjning, säger bokens andra författare Staffan Movin. IT för konkurrenskraft ges ut i samarbete med Dataföreningen och konsultföretaget Exido. Om författarna: Niklas Zandelin är VD på analys- och rådgivningsföretaget Exido International och har jobbat strategiskt med IT-frågor i över 15 år. Staffan Movin har tidigare arbetat som managementkonsult inom Service Management Group och är idag partner på Exido. Kontakt: niklas.zandelin@exido.se, staffan.movin@exido.se Fakta om boken: Titel: IT för konkurrenskraft – Trender och utveckling ISBN: 978-91-47-09041-9 Rek. internetpris: 250 kronor

Taggar:

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Prenumerera

Dokument & länkar