Värdet av kompetens ökar vid flexibelt samspel

Kompetens är ett av de starkaste konkurrensmedlen både för enskilda företag på hemmamarknaden och för Sveriges näringsliv ur ett globalt perspektiv. Men enligt tre meriterade arbetsledare finns det en viktig kompletterande framgångsfaktor. Nu lanserar Liber Samspel och samarbete– en bok som visar att värdet av kompetens ökar avsevärt om det finns ett fungerande samspel inom organisationen.

I boken Samspel och samarbete presenterar författarna Henrik Hammarström, Robert Hemmingsson och Niklas Rahm sin teori om att framgång uppnås när en organisation kan anpassa sig till olika situationer. Detta sker genom ett flexibelt samspel och samverkan mellan enheter och individer inom ramen för gemensamma och tydliga mål.

– Det finns en övertro på modeller och strukturer, men inte ens den mest briljanta modell kan kompensera bristande samspel mellan kollegor, menar författarna. Vilken är nyttan med personer som är extremt kompetenta, men som har en trist attityd mot sin omgivning?

Samspel och samarbete är drygt 130 sidor fyllda av gedigna erfarenheter av ledarskap, projekt- och processledning. Boken vänder sig till alla inom ledaryrket samt studerande på högskola eller universitet.

Om författarna:

Henrik Hammarström är statsvetare som under drygt nio år har arbetat som projektledare och verksamhetsutvecklare inom statsförvaltningen. Kontakt: henrik.hammarstrom@colegica.se

Robert Hemmingsson är socionom med stor erfarenhet av chef- och ledarskap inom statliga verk, landsting och högskola, bland annat som sjukhusdirektör och universitetsdirektör. Kontakt: robert.hemmingsson@colegica.se

Niklas Rahm är jurist med tio års chefs- och ledarerfarenhet inom statsförvaltningen, både som processägare och linjechef. Kontakt: niklas.rahm@colegica.se

Fakta om boken:
Titel: Samspel och samarbete
ISBN: 978-91-47–08893-5
Rek internetpris: 250 kronor

Taggar:

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Prenumerera

Dokument & länkar