Inför ångerrätt för småföretag

​Bluffakturor, småföretagarnas gissel kan enkelt lösas med ångervecka och ändring i marknadsföringslagen, hävdar Liberala Företagare.

Annonsskojare och bluffakturerare är ett växande problem för småföretag som sällan har tiden eller resurserna att driva en rättslig process. Liberala Företagare föreslår att man inför en ångervecka på liknande sätt som gäller för privatpersoner. Det är en enkel och effektiv åtgärd som dessutom inte kostar något.

Sju av tio företagare har mottagit en bluffaktura bara sedan årskiftet, under 2009 anmäldes 13667 fakturabedrägerier mot 9976 året innan visar en undersökning av Visma. Sedan 2007 har antalet anmälda bluffakturor mer än fyrdubblats. På varningslistor kommer det in 100-150 anmälningar varje dag.  Det är en lavin av bluffakturor som ofta skickas av ett fåtal skojare.

Liberala Företagare vill skärpa marknadsföringslagen för att få bort alla oseriösa företag som systematiskt skickar bluffakturor. Lagen är för otydlig idag och det finns kryphål som utnyttjas. En ångervecka för småföretagare, som även polisen förordar, är ett förslag som kan införas snabbt och utan större förberedelse i väntan på att lagen skrivs om.

Gunilla Gustafsson, förbundsordförande

”Liberala Företagare – för ett småföretagsamt Sverige”

Gunilla Gustafsson
Liberala Företagare
070-6021712
gunilla.gustafsson@liberal.se 

Föreningen Liberala företagare bildades 2009 och har i dag verksamhet från norr till söder. Vi arbetar för att Sverige

ska bli ett land där man utan krångel kan driva ett småföretag för att försörja sig själv och andra. Småföretagare vill

anställa. Därför arbetar vi både på riksplanet och på kommunalnivå. 

www.liberalaforetagare.se. epost: liberalaforetagare@liberal.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar