EU-planen för utvidgning är för mycket av för litet

Under tisdagseftermiddagen den 6 februari kom EU-kommissionens strategi för utvidgningen av Europeiska Unionen till länderna på västra Balkan. Europaparlamentariker Jasenko Selimovic kommenterar här kommissionens utvidgningsstrategi.

- Jag är givetvis glad över att utvidgningen hamnat på dagordningen. Det markerar slutet för en mörk epok i Balkans historia och öppnar ett fönster mot en ljusare europeisk framtid.

- EU-kommissionens strategi mot västra Balkan slår fast att medlemskap ligger öppet för de sex länderna i regionen. Det är bra att kommissionen är tydlig med att det fortfarande återstår hårt arbete för att länderna ska kunna vinna inträde som medlemmar. Inte minst måste rättsstaten garanteras. Men det här är en historisk chans som inte får missas.

- Det är också glädjande att Bosnien och Hercegovina kan få status som kandidatland, men det är samtidigt synd att kommissionen inte kunnat ge landet ett datum.

Strasbourg, 6 februari 2018

Jasenko Selimovic, europaparlamentariker (L)

Kontaktperson: Ola Tedin, 073 988 4502, ola.tedin@europarl.europa.eu 

Prenumerera

Dokument & länkar