Stefan Löfvens strategi håller inte

Att erbjuda sig att ta en större del av EU-budgeten i utbyte mot fler platser i Europaparlamentet är en mycket bättre strategi än att säga nej till något som ändå är oundvikligt, anser Jasenko Selimovic, Europalarlamentariker (L).

Idag började förhandlingarna på EU:s toppmöte i Bryssel om EU:s framtida budget. Europaparlamentariker Jasenko Selimovic, som svarar för en av Europaparlamentets betänkande om långtidsbudgeten, kommenterar förhandlingarna och Sveriges position.

- Det gap i den framtida EU-budgeten som skapas i och med brexit kommer fyllas på två sätt. En del kommer man skära i utgifterna och lite kommer man också att höja bidragen. Det är därför bara en fråga om exakt var gränsen mellan nedskärningar och ökade bidrag kommer att gå, säger Jasenko Selimovic.

-Eftersom Tyskland har sagt att man kan tänka sig att betala ytterligare, och Frankrike antytt att de kan komma att ansluta sig, lär det bli svårt för ett litet land som Sverige att stå emot påtryckningar att också bidra, påpekar Selimovic.

-Eftersom vi i slutändan med all sannolikhet tvingas säga ja till en ökning av avgiften vore det klokare om statsministern bytte en något högre avgift mot att dagens 20 mandat i Europaparlamentet ökades men en eller två ytterligare platser, anser han.

- Sverige missgynnades förra gången platserna fördelades. Att byta en ökad avgift mot ytterligare en eller två platser till i Europaparlamentet skulle ge mer inflytande till Sverige till ett lågt pris, konstaterar Jasenko Selimovic.

För mer information, kontakta Ola Tedin, 073 988 4502

Prenumerera

Dokument & länkar