470 miljoner till kulturen i länet 2018

En ökad budget men också ett förändrat kulturstöd som öppnar för fler nya aktörer i Stockholms läns kulturliv. Mandatperiodens sista kulturbudget visar på förändringar under de gångna fyra åren.

- Kulturen är viktig för Stockholms län och för oss som bor här. Landstinget ska möjliggöra professionell kultur som kan nå fler stockholmare – och göra så kulturen kan bidra till hälsa och glädje i en växande, attraktiv region. Vårt reformerade kulturstöd är en av mandatperiodens viktigaste förändringar.

Det säger kulturnämndens ordförande Gunnel Orselius-Dahl (L).

Sedan 2014 har kulturnämndens budget ökat med 57 miljoner kronor till drygt 470 miljoner kronor för 2018. Kulturstödet har förändrats med tydligare stödformer, som betonar delaktighet och gör det lättare för nya aktörer att få ta del av landstingets stöd.

En regional kulturstrategi finns nu som förslag på remiss.

Konserthusets fyraåriga avtal ger en långsiktighet som i princip är unik inom svensk scenkonst.

Konsten i vården är en viktig del av kulturverksamheten, och landstinget är en av norra Europas viktigaste aktörer inom offentlig konst. På Nya Karolinska Solna genomförs en historiskt stor investering för 118 miljoner kronor.

- Med de stora investeringarna i Stockholms läns sjukvård investerar vi också i ny konst av hög kvalitet. Bra konst är en viktig del av moderna, värdiga och välkomnande vårdmiljöer på våra sjukhus och andra platser, säger Gunnel Orselius-Dahl (L).

Ett nytt kompetenscentrum för kultur och hälsa har skapats.

- Kultur och hälsa får allt tydligare påvisade samband. Kunskapen om hur kultur kan påverkar hjärna, hjärta och hälsa till det bättre ska spridas i vården, säger Gunnel Orselius-Dahl (L).

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Gunnel Orselius Dahl finns här: https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/gunnel-orselius-dahl--l--ordforande-landstingets-kulturnamnd,c2037947

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Landstinget ska möjliggöra professionell kultur som kan nå fler stockholmare – och göra så kulturen kan bidra till hälsa och glädje i en växande, attraktiv region.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande