Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Varje människa ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Men mångas möjlighet att själv bestämma över sitt sociala umgänge och val av partner begränsas av hedersrelaterat våld och förtryck. Att över 100 000 flickor, kvinnor och pojkar i Sverige inte får bestämma över sina egna liv på grund av familjens heder är inte värdigt ett liberalt, demokratiskt och jämställt samhälle.

På Liberalerna i Stockholms läns årsmöte beslutades därför att landstinget och samtliga kommuner i Stockholms län bör upprätta handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck. På så vis klargörs samverkan mellan de förvaltningar som kommer i kontakt med utsatta personer och vilka åtgärder som ska användas.

- Vi har ansvar för att bekämpa hedersvåldet och därför är det viktigt att Liberalerna i varje kommun arbetar för att det ska finnas en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd i Sollentuna och nyvald ordförande för Liberalerna i Stockholms län.

Kontakt

Anna-Lena Johansson, ordförande Liberalerna Stockholms län
Tel: 073-915 2206
Mail: anna-lena.johansson@sollentuna.se

Niklas Englund, politisk sekreterare
Tel: 0768-839525  Mail: niklas.englund@liberalerna.se

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna-Lena Johansson finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-lena-johansson--l-,c2095770

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Snabbfakta

Årsmötet för Liberalerna i Stockholms län vill att varje kommun samt landstinget har en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Twittra det här

Citat

Liberalerna i varje kommun bör arbeta för att det ska finnas en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Anna-Lena Johansson (L), nyvald ordförande för Liberalerna i Stockholms län