Förändrade arbetssätt på vårdcentralerna med nya primärvårds-modellen

Läkarbesöken har blivit färre, men längre. Sjuksköterskebesöken har blivit fler. 4 av 5 vårdcentraler har startat äldremottagningar, och varannan vårdcentral har startat en astma/KOL-mottagning. Effekterna av den nya ersättningsmodellen för primärvården börjar märkas hos husläkare och vårdcentraler. Det visar den första uppföljningen.

– Vi ville att husläkarna skulle få mer tid för patienterna med störst vårdbehov, och att fler patienter med enklare besvär skulle få snabbare hjälp av sjuksköterskor, och det är dit vi är på väg. Förändringar av arbetssätt och förväntningar tar tid men vi kan redan se effekter av vår nya ersättningsmodell för vårdcentralerna. Tillsammans med vår fortsatta ekonomiska satsning och ett bredare uppdrag för primärvården kommer det göra att fler kan få hjälp av sin läkare, sköterska eller psykolog på vårdcentralen.

Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Den nya ersättningsmodellen för husläkarverksamheten (dvs det som kallas vårdcentraler eller husläkarmottagningar) infördes 1 januari 2016. Den fasta delen av ersättningen, för varje patient som listat sig på en mottagning, höjdes. Den rörliga ersättningen, kopplad till varje läkarbesök, sänktes. En del av ersättningen kopplades till ett individuellt index över vårdbehov.

– Med våra förändringar i Vårdval Stockholm kan äldre och andra patienter med komplexa eller stora vårdbehov få längre tid för sitt läkarbesök. Förra året minskade antalet läkarbesök med 6 procent, medan sjuksköterskebesöken ökade med cirka 10 procent. Detta visar att sjuksköterskorna kunnat ta ett större ansvar för patienter som behöver vård, men som inte behöver träffa en läkare, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

­­– För patienter med särskilda vårdbehov är det bra att kunna få specialiserad hjälp för till exempel äldre, eller för astma och KOL. I budget för 2018 satsar vi dessutom på fast läkarkontakt med patientansvar, som kommer kunna vägleda exempelvis multisjuka äldre genom hela sjukvårdssystemet och ta ett övergripande ansvar för deras vård, säger Marie Ljungberg Schött (M).

­­­­­– Vi satsar stort på primärvården – 140 miljoner i år och ytterligare 150 miljoner nästa år – för att kunna öka tillgängligheten. Tillsammans med våra satsningar på digitala kontaktvägar och vårdmöjligheter ökar det friheten för människor oavsett om man behöver mycket eller lite vård, säger Anna Starbrink (L).

Uppföljning av husläkarverksamhetens ersättningsmodell

Resultaten indikerar att arbetssätten förändrats i viss mån. Det finns dock en stor variation mellan olika vårdcentraler. Det krävs en uppföljning över längre tid för att avgöra i vilken mån nya arbetssätt utvecklas och etableras, eftersom förändring tar tid. De förändringar som sammantaget visats i husläkarsystemet under 2016 kan sammanfattas:

  • Under 2016 gjordes nästan 3,3 miljoner fysiska läkarbesök på vårdcentralerna, vilket är en nedgång med 6 procent föregående år. Det finns variationer mellan enskilda vårdcentraler.
    (Som jämförelse ökade läkarbesöken med 23 procent mellan 2008 och 2015.)
  • Flera verksamhetschefer beskriver att sjuksköterskor tar ett större patientansvar. Antalet sjuksköterskebesök ökade med cirka 10 procent, till drygt 0,9 miljoner.
  • Drygt fyra av fem vårdcentraler har startat äldremottagning och nästan varannan har startat astma/KOL-mottagning.
  • Många vårdcentraler har påbörjat en förändring i arbetssätt så att enklare sökorsaker hanteras med exempelvis egenvårdsrådgivning.
  • Andelen patienter som anser väntetiden till besöket rimlig minskade.
  • Ingen övervältring av besök till andra vårdformer kan påvisas.
  • Andelen patienter som anser väntetiden till besöket rimlig minskade något (82 procent positiva till tillgängligheten i husläkarverksamheten (patientenkäten november 2016, mot 84 procent november 2015). 78 procent anser att väntetiden för husläkarbesök är rimlig (82 procent november 2015).
  • Ingen övervältring av besök till andra vårdformer kan påvisas

Kontakt:

Rasmus Jonlund, kommunikationschef och pressansvarig (L), 070-737 41 83

Caroline Cederquist, presschef (M), 070-737 58 66

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Vi ville att husläkarna skulle få mer tid för patienterna med störst vårdbehov, och att fler patienter med enklare besvär skulle få snabbare hjälp av sjuksköterskor, och det är dit vi är på väg.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd