Jämställdhetspris till vården – alla kan nominera bästa insatsen för jämställd vård i Stockholm

Vårdpersonal eller verksamheter i vården kan nu belönas med landstingets första jämställdhetspris. Priset på 50 000 kronor instiftas av landstinget på initiativ av Liberalerna, för att uppmuntra och sprida goda initiativ som åstadkommit mer jämställd vård. Nomineringarna är nu öppna för alla, till 28 april.

- Alla flickor och pojkar, kvinnor och män har rätt till samma goda vård – utifrån sina behov. En jämställd vård är en frihet som vi liberaler måste förstärka och försvara. Ett jämställdhetspris är ett extra sätt att uppmuntra verksamheter eller medarbetare som når framgång i jämställdhetsarbetet – och att sprida deras förändring till fler delar av landstinget, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Landstinget arbetar för jämställdhet i alla verksamheter. Utmärkande är landstingets jämställda bolagsstyrelser (52 % av ledamöter och 43 % av ordförande är kvinnor).

- Landstinget driver ett målmedvetet och långsiktigt jämställdhetsarbete – jämställdhet ska integreras i all verksamhet, inte vara något projekt vid sidan av. Vårt jämställdhetspris ska vara en uppmuntran och en hjälp att finna inspiration till förändring, säger Anna Starbrink (L).

Nominera till vårdens jämställdhetspris

Enligt landstingets jämställdhetspolicy ska Stockholms läns landsting vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Det nya jämställdhetspriset ska uppmuntra och belöna initiativ som syftar till att skapa en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård.

Alla medarbetare och verksamheter som finansieras av landstinget kan nomineras, och vem som helst kan nominera. Nomineringar görs via landstingets hemsida sll.se. Beslut om pristagare fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden, efter förslag från en kommitté och utifrån insatsens bidrag för:

- ökad jämställdhet i bemötande, behandling eller uppföljning i hälso- och sjukvården eller tandvården.

- större kunskap om  jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård

- normmedvetet ledarskap

- kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvården eller tandvården ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhet i landstinget

Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i all landstingsfinansierad verksamhet, på alla nivåer. Ojämlikhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska utjämnas. Dessutom några specifika aspekter och insatser i landstinget om jämställdheten:

- Jämställda bolagsstyrelser: I landstingets bolag och förvaltningar med professionella styrelser (ej valda på politiskt mandat) är totalt 15 av 29 ledamöter kvinnor (52 %). Av 7 ordförande är 3 kvinnor (43 %). (Avser Folktandvården i Stockholm AB, Stockholm Care AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Danderyds sjukhus AB (gemensam styrelse med Södersjukhuset och Södertälje sjukhus), MediCarrier AB, samt förvaltningarna Karolinska universitetssjukhuset och SLSO [landstingets egen vårdgivarorganisation för närsjukvård]).

- Anslag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa, 1 mkr/år.

- Utbildning i jämställdhet för chefer, som planerar och genomför förändringsprojekt som ska ha varaktig betydelse i deras verksamheter. Beskrivningar och erfarenheter av projekten samlas och tillgängliggörs för att goda exempel ska spridas.

- Jämställda läkemedel: Ett särskilt förskrivarstöd har skapats, så att läkare som skriver ut läkemedel ska ha snabb och enkel tillgång till kunskap om eventuella könsskillnader för enskilda läkemedelssubstanser samt rekommendationer om huruvida man bör ta hänsyn till kön eller inte vid förskrivning.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män har rätt till samma goda vård – utifrån sina behov. En jämställd vård är en frihet som vi liberaler måste förstärka och försvara.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Vårt jämställdhetspris ska vara en uppmuntran och en hjälp att finna inspiration till förändring.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd