Liberalerna: Vi fortsätter arbetet för bättre äldresjukvård trots avbrutna kommunsamtal om hemsjukvården

 

Idag kom beskedet från länets kommuner att samtalen om kommunernas övertagande av hemsjukvården avbryts. Liberalerna beklagar detta, men fortsätter driva på för en tryggare vård för äldre inom landstinget.

- Idag faller alltför många patienter mellan stolarna när samverkan mellan kommuner och landsting inte fungerar. Detta drabbar främst våra äldre. Därför beklagar jag att de samtal vi fört inte nådde fram, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Diskussionerna har handlat om villkoren för ett kommunalt övertagande av hälso- och sjukvård i hemmet, vilket till exempel skulle innebära att hemtjänst och hemsjukvård kunde utföras av samma organisation. Därmed skulle helhetsansvaret bli tydligare för patienterna. Stockholms län är idag det enda länet där kommunerna ännu inte tagit över ansvaret för hemsjukvården. Skälet till att samtalen avbröts är att man inte kunde enats om hur skatteväxlingen skulle göras.

- Vi tänker inte låta detta hindra arbetet med en tryggare vård för de äldre. Från landstingets sida fortsätter vi arbetet med att införa Vårdval Seniorvård, där vi sammanför olika vårdspecialiteter i ett sammanhållet vårdval. Och jag hoppas på en konstruktiv dialog med kommunerna i länet om detta, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Sigrid Rydell Johnson, landstingsrådssekreterare, sigrid.rydell-johnson@sll.se, 0709-51 43 43

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera