Liberalerna Stockholms län presenterar ny skärgårdspolitik

- Med programmet ”Tusentals öar – tusentals möjligheter” – vill Liberalerna stärka möjligheterna för människor att bo och arbeta i skärgården hela året runt. Byråkratiska hinder måste rivas, samarbetet mellan kommunerna och landstinget behöver stärkas. Men framförallt handlar det om att frihet, makt och möjligheter ska överföras till individen, säger Karin Karlsbro, vice ordförande Liberalerna Stockholms län, som lett arbetet med att ta fram det skärgårdspolitiska programmet.

Vi liberaler sätter skolan först, även i skärgården. En bra skola är grunden för att barnfamiljer ska kunna bo och verka året runt i skärgården. Många skärgårdsskolor brottas med ett litet elevunderlag och föräldrar med att få ihop skoltransporterna och det egna arbetslivet. Det ska vara möjligt att söka förskola och grundskola fritt över kommungränserna, en möjlighet som finns idag när det gäller gymnasieskolan. Rätten att välja skola, även i en annan kommun, kan öka valfriheten inte minst för ö-bor där närmsta eller mest tillgängliga skolan inte nödvändigtvis ligger inom den egna kommunen. Vi vill vända på perspektiven och ser även positivt på ”omvänd skolskjuts”, där lärare åker ut till skärgården några gånger per vecka istället för att eleverna tvingas åka till fastlandet för sin skolgång.

Begrepp som bidrag, projekt och satsning har dominerat den skärgårdspolitiska vokabulären. Medan frihet, gott företagsklimat, skatter som främjar initiativ och arbete, alltför ofta lyst med sin frånvaro. Det vill vi liberaler ändra på. Skärgården behöver en mer tillväxtvänlig politik och givetvis tillgång till bredband.

Liberalerna kommer fortsatt att jobba för fler och smarta e-hälsotjänster som minskar avstånden mellan vården och invånarna, utan att ge avkall på vårdens kvalitet. Den enskilde måste få större möjligheter att bestämma innehållet i hemtjänsten. Ersättningssystemen ska ge möjlighet till innovativa och flexibla lösningar sprungna ur lokala förutsättningar och behov. Här finns goda möjligheter att använda civilsamhället och lokala småföretagare. Möjligheten för boende att teckna avtal med kommuner och landstinget att utföra tjänster, likt ”Ornömodellen” för färdtjänst på Ornö, ska främjas och utvecklas för att även skärgårdsbor ska ges en god och tillgänglig service. Ett starkare civilsamhälle stärker valfriheten även i skärgården.

Vi värnar strandskyddet men pekar i programmet ut hur det bör ändras för att inte hämma skärgårdens företagande och generationsskiften. Regelverket för strandskyddet bör revideras med hänsyn till skärgårdens fastboende och näringslivet i skärgården – inte för köpstarka intressen som vill bygga strandnära i skärgården. Samtidigt är det viktigt att strandskyddet är fortsatt starkt för våra oexploaterade skärgårdsområden.

I skärgården finns höga naturvärden som måste bevaras. Liberalerna säger nej till Horstensleden då det skulle innebära mycket stora ingrepp i värdefulla naturområden.

- Att slakta vår skärgård för att lösa andras problem är inte rätt. Två fel blir inte ett rätt, säger Fredrik Sneibjerg, kommunalråd (L) Värmdö.

Här finns hela det antagna programmet.

Kontakt
Karin Karlsbro, vice ordförande Liberalerna Stockholms län
Tel: 070 748 80 80
Mail: karin.karlsbro@liberalerna.se

Fredrik Sneibjerg, kommunalråd (L) Värmdö
Tel: 070 819 71 11
Mail: fredrik.sneibjerg@liberalerna.se

Prenumerera