Miljardsatsning på ny tunnelbanestation i Hagalund

Solna stad och Stockholms läns landsting har idag träffat ett avtal om finansiering och utbyggnad av en ny station i Hagalund på tunnelbanans gula linje. Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar och möjliggör tusentals nya bostäder. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor. Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024.

- Det är ett styrkebesked att vi Stockholmsregionen själva kan gå före i utbyggnaden av ny infrastruktur och nya bostäder. Dessutom med skattebetalarnas bästa för ögonen genom att kostnaderna hålls nere och genom ett avtal som möter våra tuffa krav på ordning och reda i finanserna, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd. 

- Politik är som bäst när vackra ord blir till praktisk handling. Med det övergripande kollektivtrafikansvaret i Stockholmsregionen, är jag glad över att vi ännu en gång kan presentera en utbyggnad av tunnelbanan. De korta restiderna, de nya bostäderna och de framväxande arbetsplatserna gör att Stockholmsregionen kan fortsätta att växa och skapa tillväxt för hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M) trafiklandstingsråd. 

- En station i Hagalund är positivt för såväl resenärerna som skattebetalarna. Det ökar nyttorna och stärker bostadspotentialen längs med den gula linjen, något som hela regionen tjänar på. Stockholmsregionen behöver mer spårtrafik och fler bostäder, inte minst i de centrala delarna där många arbetar och verkar, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden. 

- Den gula linjen måste ha så stor nytta för resenärerna som möjligt. Med stationen i Hagalund öppnar vi nya möjligheter, både för de som redan bor i Solna och för Stockholmsregionens tillväxt, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen. 

- Med beslutet hoppas vi bidra till att lösa två av Stockholmsregionens utmaningar, bostadsbyggande och trängsel i trafiken. Nu när Stockholm växer snabbast i Europa så behöver vi mer tunnelbana om vi ska lyckas utveckla hållbart, säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera