Resultatet av den rådgivande omröstningen inför riksdagsvalet i Stockholms län och stad

Resultatet av den rådgivande omröstningen inför riksdagsvalet i Stockholms län är nu klart. Rösterna har fördelats på följande sätt. De sex personer som har fått flest röster är:                    

1 Jan Björklund 
779 stycken 1:or , 78 stycken 2:or

2 Birgitta Ohlsson 
610 stycken 1:or, 116 stycken 2:or

3 Barbro Westerholm 
505 stycken 1:or, 177 stycken 2:or

4 Fredrik Malm 
407 stycken 1:or, 174 stycken 2:or

5 Maria Arnholm 
398 stycken 1:or, 159 stycken 2:or

6 Gulan Avci 
388 stycken 1:or, 178 stycken 2:or

Länk till sammanställningen av hela resultatet.

Intresset för den rådgivande omröstningen har varit högt. Valdeltagandet är ca 50 procent.

Nomineringskommittén fortsätter nu arbetet med att ta fram förslag till Stockholms läns och stads valsedel till riksdagen. Den rådgivande omröstningen är en del av den processen och ger nomineringskommittén vägledning i arbetet.

Nästa steg är förbundsmöte i Liberalerna Stockholm län som den 11 oktober planeras att besluta hur listan ska se ut. Inför det mötet lägger nomineringskommittén fram sitt förslag. Förbundsmötet består av valda representanter för alla länets 26 liberala kommunföreningar.

-Många kompetenta kandidater har ställt upp i vår rådgivande omröstning och valdeltagande har varit högt, ca 50 procent. Det är särskilt glädjande att flera som på senare tid har engagerat sig i Liberalerna och har ställt upp i omröstningen. Nu fortsätter nomineringskommittén arbetet med att ta fram ett förslag till riksdagslista, säger nomineringskommitténs ordförande Lars Johansson.

Frågor besvaras av Lars Johansson, nomineringskommitténs ordförande, tel 0704270895

 

Så här fungerar den rådgivande omröstningen, även kallad provval.

Nomineringsprocessen styrs av Liberalerna Stockholms läns stadgar och riktlinjer för nomineringsarbetet (beslutade av förbundsmötet oktober 2016).

Alla som den 27 maj 2017 var medlemmar i Liberalerna Stockholms län har mellan den 28 augusti och 11 september 2017 haft möjlighet att rösta, antingen digitalt eller per post. De 105 kandidaterna presenterades i en katalog (utskickad till alla röstberättigade medlemmar) och på den digitala plattformen för omröstning. 49,4 procent av medlemmarna har röstat vilket innebär 1815 röster.

De röstande har fått fördela sex ettor på de kandidater som de vill se överst på partiets valsedel och sex tvåor på de kandidater som de vill se på resten av valsedeln.

Prenumerera